​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

EEAS RSS Feeds

Displaying 41 - 50 of 146

Inicijativa je osmišljena tako da značajno ojača mobilnost studenata i osoblja i podstiče kvalitet, inkluzivnost i konkurentnost evropskog visokog obrazovanja.

Poreski sistem Crne Gore je unaprijeđen u okviru projekta „Podrška Poreskoj upravi“, prije svega usklađivanjem zakona sa pravnom tekovinom EU i jačanjem kapaciteta Poreske uprave.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama mora biti iznad drugih zakona, jer reguliše ustavno pravo građana, što ne može biti ugroženo drugim pravnim aktima.

U 2018. godini 70,8 miliona ljudi je nasilno raseljeno širom svijeta, bježeći od sukoba, kršenja ljudskih prava, progona, prirodnih katastrofa i posljedica klimatskih promjena: 29,4 miliona su izbjeglice ili tražioci azila. Danas potvrđujemo našu snažnu i dugotrajnu posvećenost zaštiti prava najugroženijih, koji su prisiljeni da se rasele i napuste svoje domove.

Rezultati uspješno završenog projekta „Jačanje institucionalnih i tehničkih kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije Crne Gore" predstavljeni su u hotelu Podgorica 18. juna 2019. godine.

Ništa ne sprječava Crnu Goru da ide brže u pregovorima, ali je za to potrebna politička volja i rad, poručio je danas šef Delegacije Evropske unije u Podgorici Aivo Orav.

Na plenarnom sastanku Venecijanskog kluba, neformalne grupe profesionalaca za komunikacije u Evropi, šef Delegacije EU, Aivo Orav istakao je da su nezavisni i profesionalni mediji preduslov za pravednu i dobro informisanu javnu debatu, dodajući da je to jedan od ključnih političkih kriterijuma za pristupanje EU.

U saradnji sa lokalnom upravom, organizovani su akcija čišćenja i sadnje drveća i ekološka radionica za djecu, a na glavnom trgu otvorena je izložba EU projekata

Kotorani i turisti su imali priliku da posjete izložbu EU projekata u Crnoj Gori i EU štand, a kasnije se i zabave na žurci na Pjaci od Muzeja

Pages