​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

EEAS RSS Feeds

Displaying 21 - 30 of 146

Nacionalna konferencija o ranom razvoju, organizovana uz podršku UNICEF-a i Univerziteta Donja Gorica, okupila je međunarodne i lokalne stručnjake, ključne donosioce odluka, kao i predstavnike akademske zajednice, civilnog i privatnog sektora i međunarodne zajednice. Ključna poruka konferencije je da je ulaganje u razvoj u ranom djetinjstvu imperativ je u razvojnom, ekonomskom i društvenom smislu.  

Crna Gora i Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Fronteks) zaključile su sporazum, po kojem će evropski policijski službenici zajedno sa crnogorskom policijom patrolirati državnom granicom.

Građani i dalje radije biraju tradicionalni pristup uslugama javne administracije, nasuprot elektronskim uslugama, pokazalo je Istraživanje o korišćenju

Predložene izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama, prema kojima političke stranke više nisu dužne da daju pristup svojim finansijama, oduzimaju javnosti jedno od glavnih oružja u borbi protiv korupcije, naveli su iz nevladinog sektora .

Danas su potpisani ugovori u vrijednosti od skoro 75,000 eura za projekte nevladinih organizacija čiji cilj je unapređenje kvaliteta života građana Pljevalja.

Jovan Nikitović, novinar dnevnog lista Pobjeda, dobitnikje prve nagrade Evropske unije za serijal o uzrocima nestanka, krađe, oštećenja i uništenja 14.475 eksponata u Narodnom muzeju. Druga nagrada pripala je Maji Boričić, novinarki Centra za istraživačko novinarstvo, za priču o odlaganju medicinskog otpada. Dejan Milovac i Lazar Grdinić dobitnici su treće nagrade za istraživanje o donacijama građana i crnim fondovima tokom izbora u Crnoj Gori.

Pages