​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

EEAS RSS Feeds

Displaying 121 - 130 of 268

U okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, biće realizovano osam novih projekata iz Poziva za bespovratna sredstva „Aktivnosti osposobljavanja za deficitarna zanimanja i za jačanje zapošljivosti romske i egipćanske populacije“. Oni su predstav

Da li kao ljudi želimo da nastavimo da živimo dobro i sigurno na ovoj planeti? Čovječanstvo se suočava sa egzistencijalnom prijetnjom - cijeli svijet počinje toga da bude svjestan. Šumski požari dešavaju se širom svijeta, uključujući Crnu Goru. Pustinje se šire u Africi i Aziji. Rastući nivo mora prijeti našim evropskim gradovima, kao i ostrvima Pacifika. Čovječanstvo je takve pojave viđalo i ranije, ali nikada ovom brzinom.

„Okosnica ovog regionalnog programa je podrška unapređenju vladavine prava, ljudskih prava i borbi protiv korupcije, a sve u cilju pružanja podrške za ispunjenje obaveza iz poglavlje 23“, naglasila je Mladenka Tešić iz Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

Ove godine obilježavamo desetogodišnjicu Povelje o temeljnim pravima i 30. godišnjicu Konvencije UN o pravima djeteta. Ipak, ova prava i dalje se osporavaju širom svijeta. Posebno su djeca i mladi i dalje glavne žrtve kršenja ljudskih prava. Oni su prisiljeni da sebi traže utočište, regrutuju se kao vojnici, prisiljavaju se na dječiji rad ili su razdvojeni od porodice protiv svoje volje.

Prema rezultatima posljednjeg istraživanja Eurobarometra o eurozoni, 76% ispitanika smatra da je jedinstvena valuta dobra za EU. Ovo je najveća podrška od uvođenja euro-kovanica i novčanica 2002. godine i povećanje za dva procenta u odnosu na prošlogodišnji, takođe rekordni nivo. Slično tome, većina od 65% građana širom eurozone misli da je euro koristan za njihovu zemlju: ovo je ujedno i najveći broj ikad zabilježen.

E-servisi daju zamajac privredi, a život građana čine lakšim

Forenzički centar crnogorske policije dobio je vrijednu donaciju EU u obliku forenzičkih kompleta i tehnike. Donacija opreme dio je regionalnog projekta IPA 2017 za suzbijanje teških zločina na zapadnom Balkanu, finansiranog od strane EU u iznosu većem od 14 miliona eura.

Pages