​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 1166

“The backbone of this regional programme is to support the advancement of the rule of law, human rights and the fight against corruption, all with the aim of supporting the interim benchmarks in the negotiation process for Chapter 23,“ emphasized Mladenka Tešić from EU Delegation to Montenegro

„Okosnica ovog regionalnog programa je podrška unapređenju vladavine prava, ljudskih prava i borbi protiv korupcije, a sve u cilju pružanja podrške za ispunjenje obaveza iz poglavlje 23“, naglasila je Mladenka Tešić iz Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

We celebrate this year the 10th anniversary of the Charter of the Fundamental Rights and the 30th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child. Yet these rights continue to be challenged around the world. In particular, children and youth continue to be the main victims of human rights violations.

Ove godine obilježavamo desetogodišnjicu Povelje o temeljnim pravima i 30. godišnjicu Konvencije UN o pravima djeteta. Ipak, ova prava i dalje se osporavaju širom svijeta. Posebno su djeca i mladi i dalje glavne žrtve kršenja ljudskih prava. Oni su prisiljeni da sebi traže utočište, regrutuju se kao vojnici, prisiljavaju se na dječiji rad ili su razdvojeni od porodice protiv svoje volje.

Montenegro has continued to reaffirm its European commitment by implementing reforms, regardless of the current developments within the European Union, , the chief negotiator Mr Aleksandar Drljevic said at the ninth meeting of the EU-Montenegro Stabilization and Association Committee.

We celebrate this year the 10th anniversary of the Charter of the Fundamental Rights and the 30th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child. Yet these rights continue to be challenged around the world. In particular, children and youth continue to be the main victims of human rights violations. They are forced to seek refuge, recruited as soldiers, forced into child labour or torn apart from their families against their will.

Pages