​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Štampa i mediji

press Category:  Press releases Regions: Europe and Central Asia Western Balkans Albania Bosnia and Herzegovina Kosovo* Montenegro Republic of North Macedonia Serbia Turkey Editorial Sections: EEAS Europe and Central Asia Western Balkans Albania Bosnia and Herzegovina Kosovo* Montenegro Republic of
The SA Council encouraged Montenegro to continue its work on meeting all benchmarks and to continue focusing on the fundamentals of the accession process: rule of law, economic governance and public administration reform.
Speech by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the European Parliament Plenary Session on the Western Balkan Strategy
Nacionalna konferencija o rezultatima i efektima reforme pravosuđa
Crna Gora i Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Fronteks) zaključile su sporazum, po kojem će evropski policijski službenici zajedno sa crnogorskom policijom patrolirati državnom granicom. Sporazum predviđa da Evropska unija Crnoj Gori pruža stručnu obuku i pomoć u nadzoru granice.
Građani i dalje radije biraju tradicionalni pristup uslugama javne administracije, nasuprot elektronskim uslugama, pokazalo je Istraživanje o korišćenju e-usluga među građanima i preduzećima, koje je sprovela agencija IPSOS u okviru projekta koji finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo
Videos: 
EU and Western Balkans: Connected by culture
EU and Western Balkans: Connected by culture
In the Western Balkans in 2018, we walked along the Cultural Heritage Route, which consisted of a series of initiatives and events on material and immaterial heritage, supported by the European Union and its Member States. The Route aimed to connect and highlight events organised by the EU
Videos: 
Press Conference -Western Balkans Ministerial Meeting in Warsaw
Press Conference-Western Balkans Ministerial Meeting in Warsaw
Videos:  Regions: Western Balkans Albania Bosnia and Herzegovina Kosovo* Montenegro Serbia Republic of North Macedonia Editorial Sections: EEAS Western Balkans Albania Bosnia and Herzegovina Kosovo* Montenegro Serbia Republic of North Macedonia Homepage of the EEAS: EEAS
Videos: 
International Day of Peace
International Day of Peace – 21 September
Message by Federica Mogherini on the occasion of the International Day of Peace – 21 September
press Category:  Factsheets Regions: Western Balkans Montenegro Topics: EU enlargement Editorial Sections: EEAS Western Balkans Montenegro EU enlargement Unique ID:  161109_11 Press Location:  Bruxelles
EU Annual Reports on Human Rights and Democratisation
Languages: English Editorial Sections: Montenegro Evropsko partnerstvo sa Crnom Gorom
Languages: English Editorial Sections: Montenegro Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu Crne Gore za članstvo u EU