Delegation of the European Union to Montenegro

お問い合わせ先

Delegation of the European Union to Montenegro


代議員責任者: 
Aivo Orav

受付時間: 
Monday - Thursday: 8.30 - 18.00
Friday: 8.30 - 17.00