​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Podržano 20 projekata na prvom konkursu M’BASE programa

11/06/2021 - 17:35
News stories

 

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u prostorijama EU Info centra, potpisao ugovore sa 20 organizacija čiji su projekti podržani kroz prvi konkurs u okviru programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, koji sprovodi CGO u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Konkurs za prvi od pet planiranih poziva objavljen je 2. aprila 2021, a to su pratile tri info sesije na sjeveru i u centralnom dijelu Crne Gore. Do zaključenja konkursa, 9. maja 2021, CGO je dobio 103 prijave projekta, od čega je 48 bilo iz kategorije 1 i 55 iz kategorije 2. Tokom administrativne provjere odbijeno je 12 prijava projekata koji nijesu ispunjavali različite tehničke kriterijume, a u proces dalje evaluacije je ušao 91 projekat o kojem je odlučivala sedmočlana Evaluaciona komisija koji je činio konzorcijum koji sprovodi ovaj projekat, uz monitoring Delegacije EU u Crnoj Gori, ali i učešće nezavisnog evaluatora gdje je to bilo potrebno.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, podsjetila je da je planirani iznos za ovaj konkurs bio 550.000 EUR, navodeći da je potraživanje bilo sedam puta više.

“U konačnici, podržano je 20 projekata, i to 12 iz kategorije 1 i 8 iz kategorije 2. U sprovođenje ovih projekata biće uključene 33 nevladine organizacije, bilo da su nosioci, partneri ili saradnici, kao i 17 institucija kao saradnici. Projekti će se realizovati uglavnom na teritoriji čitave Crne Gore, pri čemu to u nekima uključuje i komponentu medijskih kampanja, dok se dio koncentriše na sjever i nekoliko na jug”, kazala je ona.

Audrone Urbonaviciute, zamjenica šefa Odsjeka za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, ocjenila je da je „civilno društvo ključni element svakog demokratskog sistema“ i da je od presudne važnosti kako bi se čuo glas građanina.

„U prethodnim godinama, EU je uspostavila odličnu saradnju sa lokalnim civilnim društvom. Ovo se ogleda i u kontinuiranom povećanju finansijske podrške u okviru nacionalnih IPA fondova za civilno društvo. Mi smo posvećeni pronalaženju različitih načina za uključivanje različitih organizacija civilnog društva, u različitim geografskim dijelovima zemlje i u različitim sektorima. Upravo ovaj projekat to na neki način obezbijeđuje“, kazala je ona.

Ona je ukazala da je „MBASE projekat“ dobra prilika za crnogorske organizacije civilnog društva, naročito za manje i slabije  razvijene, da dobiju podršku iz EU fondova koja će im pomoći da izgrade svoje kapacitete i igraju važnu ulogu u svojim zajednicama.

Teme podržanih projekata su raznovrsne, a obuhvataju ekologiju i održivi razvoj, mlade, rodnu ravnopravnost i borbu protiv nasilja nad ženama, dječija prava, prava osoba sa invaliditetom, rad lokalne uprave, medije, LGBT, zdravlje i EU integracije.

 

Editorial Sections: