​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Nova strategija za spriječavanje trgovine ljudima, rušenje kriminalnih poslovnih modela, zaštitu i osnaživanje žrtava

19/04/2021 - 12:05
News stories

Borba protiv trgovine ljudimaKomisija je predstavila novu Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima (2021. - 2025.), usredsređujući se na spriječavanje zločina, privođenje trgovaca ljudima pred lice pravde i zaštitu i osnaživanje žrtava. Između 2017. i 2018. godine, bilo je više od 14.000 registrovanih žrtava unutar Evropske unije. Globalno, trgovci ljudima ostvaruju procijenjenu dobit od 29,4 milijarde eura u jednoj godini. S obzirom na to da se očekuje nastavak potražnje, trgovci ljudima koji svoja djela prenose putem Interneta i pandemija koja će vjerovatno stvoriti uslove za povećanu eksploataciju, današnja strategija utvrđuje mjere koje će EU i državama članicama omogućiti da nastave da jačaju svoj odgovor.

Potpredsjednica za promociju našeg evropskog načina života, Margaritis Schinas, rekla je: „Borba protiv trgovine ljudima dio je našeg rada na izgradnji Evrope koja štiti. Trgovci ljudima računaju na ranjivosti ljudi. Sa Strategijom koristimo trostruki pristup, koristeći zakone, politiku i operativnu podršku i finansiranje u tandemu da smanjimo potražnju, prekinemo kriminalno poslovanje i osnažimo žrtve ovog gnusnog zločina.

Komesarka za unutrašnje poslove, Ilva Johansson, rekla je: "Trgovina ljudima je zločin kojem ne bi trebalo biti mjesta u našim društvima. Ipak, kriminalci i dalje trguju žrtvama, uglavnom ženama i djecom, i uglavnom zbog seksualnog iskorištavanja. Žrtvama dugujemo zaštitu, i moramo da izvedemo pred lice pravde počinioce koji se prema ljudima odnose kao prema robi. Razmotrićemo postojeća pravila kako bismo provjerili da li su i dalje u skladu sa svrhom i procenićemo mogućnost kriminalizacije upotrebe eksploatisanih usluga iz žrtve trgovine ljudima “.

Strategija se temelji na sveobuhvatnom pravnom i političkom okviru EU koji se primjenjuje za suzbijanje trgovine ljudima, a koji je ukorijenjen u Direktivi o borbi protiv trgovine ljudima. Komisija će nastaviti da pruža podršku državama članicama u primjeni Direktive i, ako je potrebno, predložiće revizije kako bi se osiguralo da ona odgovara svojoj svrsi. EU koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i dalje će igrati ključnu ulogu u primjeni ove strategije.

Pored toga, Strategija se fokusira na:

Smanjivanje potražnje koja podstiče trgovinu ljudima: Komisija će proceniti mogućnost uspostavljanja minimalnih pravila EU koja kriminalizuju upotrebu eksploatisanih usluga žrtava trgovine ljudima i organizovaće - zajedno sa nacionalnim vlastima i organizacijama civilnog društva - preventivnu kampanju usmjerenu na visoko rizične sektore. Komisija će takođe razmotriti jačanje Direktive o sankcijama za poslodavce i predložiće zakonodavstvo o korporativnom upravljanju radi razjašnjavanja odgovornosti kompanija i pružiće smjernice o dubinskoj pažnji kako bi se spriječio prinudni rad.

Rušenje poslovnog modela trgovaca ljudima, na mreži i van nje: Komisija će voditi dijalog sa internet i tehnološkim kompanijama kako bi smanjila upotrebu mrežnih platformi za regrutovanje i eksploataciju žrtava. Komisija će podstaći sistematsku obuku pripadnika organa reda i zakona o otkrivanju i suočavanju sa trgovinom ljudima.

Zaštita, podrška i osnaživanje žrtava sa posebnim fokusom na žene i djecu: Strategija nastoji da poboljša ranu identifikaciju žrtava i njihovo upućivanje na dalju pomoć i zaštitu, ojača programe osnaživanja žrtava i olakša ponovnu integraciju. Komisija će takođe finansirati rodno specifičnu i osetljivu na djecu obuku kako bi pomogla policiji, socijalnim radnicima, graničarima ili zdravstvenom osoblju da otkriju žrtve.

Promovisanje međunarodne saradnje: S obzirom na to da polovina žrtava identifikovanih u EU nisu državljani EU, saradnja sa međunarodnim partnerima je ključna za suzbijanje trgovine ljudima. EU će koristiti niz spoljnopolitičkih instrumenata i operativne saradnje za pomoć u suzbijanju trgovine ljudima u zemljama porijekla i tranzita, uključujući posvećene dijaloge o ljudskim pravima i bezbjednosti, pojačanu saradnju sa Savjetom Evrope i redovnu i ciljanu komunikaciju, djelovanje i razmjenu informacija sa delegacijama EU u partnerskim zemljama. Predstojeći akcioni plan protiv krijumčarenja migranata takođe će pomoći u ometanju poslovanja krijumčara u premještanju žrtava radi eksploatacije u Evropu.

Pozadina

Trgovina ljudima ostaje ozbiljna prijetnja u EU uprkos napretku postignutom proteklih godina. Žrtve su uglavnom žene i djevojke kojima se trguje radi seksualnog iskorišćavanja. Treći izvještaj o napretku postignutom u borbi protiv trgovine ljudima, objavljen u oktobru 2020. godine, pruža činjenični pregled postignutog napretka, predstavlja obrasce i izazove i ključna pitanja u rješavanju trgovine ljudima u EU.

Kako trgovinu ljudima često nastavljaju organizovane kriminalne grupe, Strategija za borbu protiv trgovine ljudima usko je povezana sa Strategijom EU za borbu protiv organizovanog kriminala koja je takođe predstavljena. Zaštita društva od organizovanog kriminala, uključujući borbu protiv trgovine ljudima, prioritet je Strategije EU Unije bezbednosti.

Novi Pakt o migracijama i azilu takođe je naglasio važnost rane identifikacije potencijalnih žrtava trgovine ljudima van EU.

Editorial Sections: