​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Komisija usvaja paket od 70 miliona eura za rani pristup EU COVID-19 vakcinama na Zapadnom Balkanu

28/12/2020 - 14:13
News stories

Evropska komisija je danas usvojila paket od 70 miliona eura u okviru Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA II) kako bi podržala partnere sa Zapadnog Balkana u finansiranju pristupa vakcinama protiv COVID-19 koje su nabavile države članice Evropske unije.

Tokom cijele pandemije, EU je pokazala da države Zapadnog Balkana tretira kao privilegovane partnere. U tom duhu nastavljamo da postupamo i kada je riječ o vakcinama, preduzimajući korake koji omogućavaju brz početak kampanja rane vakcinacije kritičnog osoblja i najranjivijih grupa u regionu. Brza vakcinacija će biti presudna u okončanju pandemije i pokretanju društvenog i ekonomskog oporavka Zapadnog Balkana", kazao je komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji.

Paket će se isplaćivati ​​u vidu grantova koji će pomoći u pokrivanju troškova vakcina za prioritetne grupe u regionu, kao i potrebne opreme za vakcinaciju. Zapadnom Balkanu će se omogućiti kupovina određenog broja vakcina iz ugovora o avansnoj kupovini zaključenog između EU i šest proizvođača, s tim što će pojedinačne države članice EU ustupiti dio doza koje su im prethodno bile namijenjene ugovorom.

Iako EU nastavlja da podržava inicijativu COVAX, globalnu platformu za obezbjeđivanje pravičnog i univerzalnog pristupa vakcinama protiv COVID-19, koju su potpisali i svi partneri sa Zapadnog Balkana, očekuje se da će isporuka vakcina kroz ovaj instrument započeti kasnije u odnosu na kampanje vakcinacije unutar EU. Pristup određenom broju doza kroz kupoprodajne ugovore Unije učiniće da i region Zapadnog Balkana započne vakcinaciju paralelno s državama članicama EU.

Komisija i Evropski centar za kontrolu bolesti takođe pomaže regionu u finalizaciji strategija vakcinacije u skladu s preporukama Komisije, kako bi se obezbijedila odgovarajuća priprema kampanja i neometano davanje vakcina. EU finansira i projekat sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) za pružanje logističke podrške upravljanju i isporuci vakcina. 

Kontekst

Evropska komisija predano radi kako bi osigurala da vakcinu dobije svako kome je ona potrebna, i to u cijelom svijetu. Zato je Komisija odmah odgovorila na poziv Svjetske zdravstvene organizacije, te je u okviru globalnog odgovora na koronavirus, svjetske inicijative za univerzalni pristup testiranju, liječenju i vakcinama protiv koronavirusa i globalni oporavak, od 4. maja 2020. godine prikupljeno gotovo 16 milijardi eura.

Instrument COVAX je stub posvećen vakcinama inicijative ACT-Accelerator, koja podrazumijeva globalnu saradnju na razvoju, proizvodnji i pravičnom pristupu testovima, liječenju i vakcinama protiv COVID-19. EU i države članice EU do sada su najavile podršku od više od 870 miliona eura za COVAX. Cilj COVAX-a je da se do kraja 2021. godine nabave 2 milijarde doza, uključujući više od 1,3 milijarde za zemlje u razvoju. Instrument će pomoći i u razvoju raznolikog dijapazona vakcina, o kojima se pregovara s različitim dobavljačima i koji uključuje različite naučne tehnologije, rokove isporuke i cijene.

Učešće Unije u COVAX-u je komplementarno s tekućim pregovorima EU s proizvođačima vakcina, pokrenutim u okviru Strategije vakcinacije EU. Napori Unije na razvoju i proizvodnji efikasne vakcine biće od koristi svima u globalnoj zajednici. Ulaganje EU u povećanje proizvodnih kapaciteta služiće svim državama kojima je takva pomoć potrebna. Kroz ugovore o avansnoj kupovini, od proizvođača se zahtijeva da svoj proizvodni kapacitet stave na raspolaganje za snabdijevanje svih država, te se poziva na slobodan tok vakcina i materijala, bez ograničenja izvoza.

Komisija takođe koordinira donaciju određenog broja doza nabavljenih od strane država članica EU raznim državama-partnerima, kako bi se i njima omogućio rani pristup vakcinama protiv COVID-10 za medicinsko osoblje i ranjive grupacije, dok vakcine ne postanu široko pristupačne kroz instrument COVAX.

Editorial Sections: