​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Državljanstvo EU: Novo istraživanje pokazuje da su građani EU više svjesni svojih prava

09/07/2020 - 14:00
News stories


Novo istraživanje Eurobarometra o državljanstvu i demokratiji EU koje je objavila Evropska komisija pokazuje da je velika većina Evropljana (91%) upoznata sa pojmom „građanin Evropske unije“. Ovo je najviši nivo svijesti od 2007. godine i stalni porast od 87% zabilježenih u 2015. godini. Većina Evropljana je dobro informisana o svojim izbornim pravima - na nacionalnom i evropskom nivou. Danas, Evropska komisija, takođe, pokreće javnu raspravu o pravima državljanstva EU.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Vera Jourova rekla je: “Srećna sam što vidim da je sve više Evropljana svjesno svojih prava državljanstva EU: prava boravka u drugoj državi članici, da se prema njima jednako postupa bez obzira na njihovo državljanstvo ili glasati i kandidovati se na izborima u EU. Ali građani takođe moraju da znaju kako da zaštite ta prava kada se ne poštuju. Želim da osnažim evropske građane kako bi oni u potpunosti imali koristi od onoga što Evropa može da ponudi. "

Komesar za pravdu i potrošače Didier Reinders rekao je: “Jačanje državljanstva i učešća u demokratskom životu ostaje jedan od glavnih prioriteta Komisije. Stoga je vrlo ohrabrujuće vidjeti da velika većina Evropljana zna šta konkretno znači biti građanin Evropske unije. Evropska komisija podjednako je posvećena osiguravanju da građani mogu i dalje uživati sva prava koja im pruža državljanstvo EU. Ovo naročito važi u COVID-u 19 krizi, gde moramo biti oprezni da bismo zaštitili prava građana.”

Glavni nalazi istraživanja EU o građanstvu i demokratiji

Visok nivo svijesti o pravima državljanstva EU

Prema istraživanju, više od šest od deset Evropljana (65%) je svjesno pojma „državljanstvo Evropske unije“ i zna šta on znači, dok je skoro svaki treći (26%) čuo za to. Građani su posebno svjesni prava na podnošenje žalbe institucijama Evropske unije (89%), prava na prebivalište u bilo kojoj državi članici EU (85%), a kada su u drugoj državi članici, prava na liječenje u državi na isti način kao i državljanin te države članice (81%). Iako se određeni broj Evropljana, koji znaju šta treba raditi kada se njihova prava državljanina EU ne poštuju, u stalnom porastu samo 37% osjeća se dobro informisanima. To predstavlja povećanje od 11 procentnih poena od 26% zabilježenih u 2015. Na kraju, 92% ispitanika je reklo da će, ako su u zemlji van EU, bez konzulata ili ambasade iz svoje zemlje i potrebna im je pomoć, tražiti podršku od Delegacija EU.

Opšte prednosti slobodnog kretanja u EU

Na pitanje o slobodnom kretanju, 84% anketiranih kazalo je da smatra da slobodno kretanje građana EU u okviru Evropske unije donosi ukupne koristi za ekonomiju njihove zemlje. Ovo pokazuje porast od 13 procentnih poena od 2015, kada je 71% građana prepoznalo prednosti slobodnog kretanja. Ovaj Eurobarometar izvršen je pre uvođenja mera zaključavanja COVID-19 u većini država članica.

Dobro poznavanje izbornih prava EU

Eurobarometar je takođe sadržao pitanja o izbornim pravima građana EU. Nešto više od sedam od deset ispitanika (71%) zna da evropski državljanin koji živi u drugoj zemlji EU od zemlje njegovog porijekla ima pravo da glasa ili da se kandiduje na izborima za Evropski parlament. Na pitanje o izborima za Evropski parlament 2019. godine, velika većina anketiranih odgovorila je da bi im više ili bolje informacije o izborima uopšte i tačnije o uticaju EU na svakodnevni život učinile sklonijim da glasaju.

Javne konsultacije o državljanstvu EU

Danas, Evropska komisija, takođe, pokreće javnu raspravu o pravima državljanstva EU. Fokus ove konsultacije je prikupljanje informacija, iskustava i stavova o pravima državljanstva EU, koje će biti sadržane u narednom Izveštaju o državljanstvu EU. S obzirom na pandemiju COVID-19, ova konsultacija takođe uključuje pitanja vezana za uticaj hitnih mjera na prava državljanstva EU. Svi građani i organizacije su dobrodošli da doprinesu ovom savjetovanju do 1. oktobra 2020. godine.

Sljedeći koraci

Povratne informacije Eurobarometra o državljanstvu i demokratiji u EU, javno savjetovanje pokrenuto danas i šire savjetovanje sa zainteresovanim stranama (koje bi trebalo pokrenuti u drugoj polovini 2020. godine) sadržaće se u sljedećem Izvještaju o državljanstvu EU-a. Ovaj izvještaj utvrdiće konkretne akcije za dalje unaprjeđenje prava državljanstva EU, uključujući demokratsko učešće i u prekograničnom kontekstu.

Izvještaj o državljanstvu EU do 2020. godine nadopunjuje Akcioni plan evropske demokratije, koji treba da bude usvojen do kraja 2020. godine, kako bi se poboljšala otpornost demokratija EU.

Pozadina

U skladu sa članom 25. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, Komisija je zakonski obavezna da svake tri godine objavi Izvještaj o državljanstvu EU o primeni odredaba o nediskriminaciji i državljanstvu i navede nove prioritete u ovoj oblasti. S obzirom na političke smjernice Komisije 2019.-2024., Predstojeći Izvještaj o državljanstvu pružiće dodatni podsticaj ispunjavanju prioriteta Komisije, uključujući njegovanje, jačanje i zaštitu demokratije u Europskoj uniji.

 

Editorial Sections: