​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

EU i EBRD povećavaju pristup finansiranju za MSP na Zapadnom Balkanu

08/07/2020 - 13:47
News stories

Preduzeća će imati koristi zajedničkog paketa vrijednog 85 miliona eura za ublažavanje uticaja pandemije COVID-19.


Evropska unija (EU) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) ubrzavaju podršku malim i srednjim preduzećima u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Preduzete mjere za usporavanje širenja COVID-19 stvorile su velike pritiske na mala preduzeća, poremetile lance snabdjevanja i usporile ekonomiju. Mnoga mala i srednja preduzeća imaju ozbiljne probleme sa protokom novca.

Teško pogođena preduzeća moći će da koriste nova sredstva kako bi se prilagodila novim izazovima, poboljšala kvalitet proizvoda i povećala svoj izvozni potencijal u regionu i na širim evropskim tržištima.

Finansijski paket sadrži 15 miliona eura bespovratnih sredstava EU, koji će dopuniti kredite ERBD-a u iznosu do 70 miliona eura. Zajmovi će biti dostupni partnerskim bankama u regionu radi kreditiranja lokalnih preduzeća.

Oliver Varhelii, komesar Evropske unije za susjedstvo i proširenje, rekao je: “Mala i srednja preduzeća su od vitalnog značaja za ekonomije Zapadnog Balkana, a posebno ih je pogodila ova kriza. Zbog toga, naslonjeni na našu dugogodišnju saradnju sa ERBD-om u regionu, povećavamo našu podršku malim i srednjim preduzećima - ne samo da bi preduzeća održala u pokretu, već i da bi ojačala njihovu otpornost i posijalo sjeme za održivi oporavak. “

“Snažno smo posvećeni pružanju podrške preduzećima u ovim teškim vremenima”, rekao je Pierre Heilbronn, potpredsjednik EBRD-a, za politiku i partnerstva. “Naši dodatni fondovi pružaće podršku njihovom oporavku, rastu i pripremi za budućnost. Taj angažman takođe svjedoči o našem jakom partnerstvu i saradnji sa EU na Zapadnom Balkanu.”

Ova mjera je dio paketa EU za ekonomsku reaktivaciju u iznosu od 455 miliona eura bespovratnih grantova i 1,7 milijardi zajmova sa preferencijalnim uslovima, pokrenutog početkom godine za podršku preduzećima i ulaganjima privatnog sektora na Zapadnom Balkanu u rješavanju problema COVID-19.

Pozadina

Ovih dodatnih 15 miliona eura ojačaće Regionalni program konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, koji sufinansira Evropska komisija bespovratnim sredstvima.

Početni doprinos EU u iznosu od 15 miliona eura rezultirao je sa šest programa kreditiranja u ukupnoj vrijednosti 45 miliona eura, kojima upravljaju lokalne banke - četiri u Bosni i Hercegovini i dvije u Srbiji. Nova tranša akumulira EU sredstva na 30 miliona eura i omogućava raspoređivanje novih kreditnih linija od strane EBRD-a širom regije.

Regionalni program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća jedan je od stubova Enterprise and Innovation Facility  Zapadnog Balkana, sveobuhvatne platforme za finansiranje koja kombinuje zajmove i podsticajne donacije za podršku rastu malih i srednjih preduzeća.

Od 2012. godine, EU je kroz projekat podržala 113.000 radnih mjesta i 5.400 MSP sa preko 200 miliona eura.

Editorial Sections: