Delegation of the European Union to Montenegro

Otvoreno posljednje pregovaračko poglavlje

02/07/2020 - 14:58
Berita

Poglavlje 8 Politika konkurencije


Tačno osam godina nakon pokretanja pregovora o pristupanju sa Crnom Gorom (30. juna 2012.), peti sastanak Pristupne konferencije sa Crnom Gorom održan je 30. juna 2020. na nivou poslanika, radi otvaranja pregovora o poglavlju 8, politika konkurencije.

Ova konferencija je uslijedila nakon temeljne diskusije u Sajvetu o non pejperu Komisije o vladavini prava, imajući u vidu važnost vladavine zakona za ukupni tempo pregovora.

Delegaciju Evropske unije predvodila je gđa. Irena Andrassi, ambasadorka, stalni predstavnik u ime hrvatskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije. Evropsku komisiju zastupao je g. Christian Danielsson, generalni direktor Generalnog direktorata za NEAR, evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju. Crnogorsku delegaciju predvodio je ambasador Bojan Šarkić, šef Misije Crne Gore pri Evropskoj uniji.

Ovom konferencijom sva 33 poglavlja od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja biće otvorena za pregovore, od kojih su tri već privremeno zatvorena.

“Drago mi je što je Crna Gora otvorila posljednje poglavlje o konkurenciji na pristupnoj konferenciji sa EU. Jasan signal naše posvećenosti Zapadnom Balkanu i politici proširenja. Sad je potreban fokus na reformama, posebno na vladavini zakona, kako bi Crna Gora mogla dalje napredovati na putu ka EU”, tvitnuo je komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji.

Otvaranje posljednjeg poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom važan je dan i prekretnica za proces evropskih integracija Crne Gore, istakao je premijer Duško Marković.

 Glavni pregovarač sa Evropskom unijom (EU) Aleksandar Drljević rekao je da je Crna Gora, uprkos svim izazovima, pokazala da ima dovoljno zrelosti da započne proces zatvaranja pregovaračkih poglavlja.

 

Bagian Editorial: