​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Granična saradnja: Sporazum Fronteksa sa Crnom Gorom stupio na snagu

02/07/2020 - 13:59
News stories


Sporazum između Crne Gore i Evropske unije (EU) o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu Fronteks stupio je na snagu. Sporazum će omogućiti Fronteksu da sprovodie zajedničke operacije i rasporedi timove graničara i stručnjaka na granicama između Crne Gore i EU. Iako je Crna Gora i dalje odgovorna za zaštitu svojih granica, Fronteks može  da joj pruža tehničku i operativnu podršku. Timovi Fronteksa biće u mogućnosti da podrže crnogorske graničnike u obavljanju graničnih provjera, na primjer, da spriječe neovlašćene ulaske.

“Bliska saradnja sa našim partnerima iz EU je od suštinskog značaja u borbi protiv ilegalnih migracija”, navodi se na Twitter nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Sve operacije i raspoređivanja na zajedničkim granicama biće sprovedena u potpunosti u saglasnosti sa crnogorskim vlastima. Sporazum takođe predviđa potrebne zaštitne mjere, kako bi se osiguralo potpuno poštovanje osnovnih prava tokom ovih operacija. Prva operacija Fronteks u zemlji koja nije članica EU pokrenuta je u maju 2019. godine u Albaniji. Slični sporazumi parafirani su sa Sjevernom Makedonijom (jul 2018.) i Bosnom i Hercegovinom (januar 2019.), a potpisani su sa Srbijom (novembar 2019.) i čekaju finalizaciju. Ojačana saradnja doprinijeće boljem upravljanju ilegalnim migracijama i povećanoj bezbjednosti na spoljnim granicama EU u zajedničkom interesu i EU i Crne Gore. Savjet EU usvojio je 27. maja odluku o zaključivanju sporazuma između Crne Gore i Fronteksa.

Editorial Sections: