​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

EU otvara granice za Crnu Goru i još 13 zemalja od 1. jula

30/06/2020 - 17:07
News stories

Odluku usvojio Savjet EU

Savjet Evrospke unije usvojio je preporuke o postepenom otvaranju granica EU za državljane 14 zemalja od 1. jula, među kojima su Crna Gora i Srbija. Preporuke se temelje na procjenama epidemiološke situacije, što će se činiti svake dvije nedjelje, ali u slučaju naglog pogoršanja situacije u nekoj zemlji može se primijeniti postupak "brzog odlučivanja", navodi se u saopštenju Savjeta EU. Preporuke nisu pravno obvezujuće, jer nadležnost nad upravljanjem granica isključivo pripada državama članicama.

Glavni kriterijum je da broj novozaraženih na 100.000 stanovnika u posljednjih 14 dana bude "blizu ili ispod prosijeka EU" na dan 15. juna, kada je prosječan broj novozaraženih u EU na 100.000 stanovnika bio 16. Takođe se traži stabilan ili opadajući trend novozaraženih.

Treći kriterijum odnosi se na ukupan odgovor svake zemlje na epidemiju, uključujući testiranje, praćenje kontakata i izvještavanje kao i pouzdanost i dostupnost podataka u trećim zemljama, a u obzir će se uzimati i informacije koje dostave delegacije EU iz tih zemalja. Popis i kriterijumi za ulazak odnose se na na putovanja koja nisu nužna.

Na spisku su još Alžir, Australija, Kanada, Gruzija, Japan, Južna Koreja, Maroko, Novi Zeland, Ruanda, Tajland, Tunis i Urugvaj. Kriterijume zadovoljava i Kina, ali iz te će se zemlje moći ulaziti u EU, ako Peking ukine zabranu za ulazak građana EU. Državljani Monaka, Andore, San Marina i Vatikana imaju isti tretman kao državljani EU.

Građani država članica EU, kao i građani trećih zemalja koji imaju legalno prebivalište u EU i članovi njihovih porodica, i dalje mogu ulaziti u EU iz trećih zemalja. Restrikcije se ne odnose ni na određene kategorije osoba, poput zdravstvenih radnika, radnika u pograničnim zonama i osoba koje rade na transportu roba.

Pozadina

Komisija je 16. marta 2020. usvojila komunikaciju kojom je preporučila privremeno ograničenje svih nebitnih putovanja iz trećih zemalja u EU na mjesec dana. Šefovi država ili vlada EU složili su se da će to ograničenje primeniti 17. marta. Ograničenje putovanja produženo je za dodatnih mesec dana, 8. aprila 2020. i 8. maja 2020. godine.

Komisija je 11. juna usvojila komunikaciju kojom je preporučila dalje produženje ograničenja do 30. juna 2020. i utvrdila pristup za postepeno ukidanje ograničenja na nebitna putovanja u EU od 1. jula 2020. Diskusije su od tada počele između država članica odrediti kriterijume i metodologiju koja će se primenjivati.

Editorial Sections: