​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Koronavirus: Globalni odgovor Evropske unije u borbi protiv pandemije

08/04/2020 - 14:04
News stories

 

Evropska komisija i visoki predstavnik predstavili su planove za snažan ciljani odgovor EU za podršku naporima partnerskih zemalja u borbi protiv pandemije koronavirusa. Zajedničkim djelovanjem EU će prvenstveno nastojati da odgovori na trenutnu zdravstvenu krizu i posljedične humanitarne potrebe, da ojača zdravstveni i sisteme vodosnabdijevanja i kanalizacije partnerskih zemalja, njihove istraživačke kapacitete i pripravnost za suočavanje s pandemijom te da ublaži socioekonomske posljedice krize. Kao oslonac tim mjerama EU će partnerskim zemljama osigurati finansijsku podršku u iznosu od preko 15,6 milijardi eura iz postojećih sredstava za vanjsko djelovanje. U saradnji s partnerskim zemljama vodimo računa o tome da se značajna finansijska sredstva EU, koja su već dodijeljena, usmjere na ublažavanje posljedica pandemije u tim zemljama.


Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ističe: „Virus ne poznaje granice. Ovakav globalni izazov zahtijeva snažnu međunarodnu saradnju. Evropska unija neumorno radi na suzbijanju pandemije. Znamo da samo zajedničkim snagama možemo zaustaviti širenje koronavirusa u svijetu. Stoga će Unija sazvati virtualnu donatorsku konferenciju kako bi mobilizovala potrebna sredstva i podržala Svjetsku zdravstvenu organizaciju pri pružanju pomoći najugroženijim zemljama.“

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borel dodaje: „Na pandemiju koronavirusa moramo odgovoriti ujedinjenim, globalnim djelovanjem. Evropska unija i njene države članice daju svoj doprinos suzbijanju aktualne zdravstvene krize i njenih teških posljedica, u Uniji i u inostranstvu. Dok činimo sve kako bismo pomogli svojim građanima, moramo pružiti pomoć i našim partnerima u najbližem susjedstvu i šire kako bismo ublažili negativne posljedice na njihove izvore prihoda, stabilnost i sigurnost. Njihovi problemi su i naši problemi. Ovo je globalna borba i pobijedićemo ili izgubiti zajedno. Samo saradnjom, zajedničkim djelovanjem na međunarodnom nivou i multilateralnim rješenjima možemo napredovati prema istinskoj zajedničkoj budućnosti.“

Komesarka za međunarodna partnerstva Jutta Urpilainen pojašnjava: „Nismo sigurni sve dok pandemija ugrožava živote u bilo kojem dijelu svijeta. Iz toga proizlazi potreba za međunarodnom saradnjom i partnerstvima. Moramo sarađivati kako bismo prevladali zajedničke izazove. Evropska komisija danas ide korak dalje i pokreće snažan globalni odgovor kroz paket od preko 15,6 milijardi eura za zajedničko djelovanje s partnerskim zemljama, posebno u Africi, za sigurniju budućnost svakoga od nas.“

Komesar za susjedsku politiku i proširenje Olivér Várhelyi navodi: „U okviru našeg globalnog odgovora na pandemiju koronavirusa, više od 3,8 milijardi eura predviđenih sredstava za Zapadni Balkan i naše neposredno istočno i južno susjedstvo preusmjeravamo u rješavanje njihovih sadašnjih stvarnih potreba, a to su hitan odgovor na zdravstvenu krizu, jačanje zdravstvenih sistema i ublažavanje socioekonomskih posljedica pandemije. Dijelimo isti kontinent i samo zajedno možemo uspjeti.“

Komesar za upravljanje kriznim situacijama Janez Lenarčič upozorava: „Suočavamo se s potencijalno najvećom humanitarnom krizom posljednjih decenija. Vjerovatno je da će posljedice pandemije koronavirusa na najugroženije zemlje, migrante i najugroženije grupe biti veoma teške. To se posebno odnosi na izbjegličke kampove i kampove za interno raseljena lica, koje borave u skučenim i često nehigijenskim uslovima. Stoga moramo odlučno odgovoriti na ovu javnozdravstvenu krizu, omogućiti humanitarnim akterima da i dalje pružaju pomoć i spašavaju živote te podržati promet i logistiku za ključne humanitarne operacije.“


Paket mjera u okviru inicijative Tim Evropa („Team Europe”)

Odgovor EU temelji se na pristupu Tim Evropa, s ciljem spašavanja života kroz brzu i ciljanu podršku našim partnerima u borbi protiv pandemije. Kombinuju se sredstva Unije, njenih država članica i finansijskih institucija, prvenstveno Evropske investicijske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, kako bi se podržale partnerske zemlje, bilo da je riječ o kratkoročnim potrebama ili dugoročnim strukturnim učincima na društva i privredu. Prvi paketi mjera inicijative Tim Evropa već se sprovode u najbližem susjedstvu, odnosno, u zemljama Zapadnog Balkana, od istoka ka jugu.

Kao globalni akter i bitan akter u međunarodnom sistemu pomoći Unija će promovisati koordinisani multilateralni odgovor, u partnerstvu s Ujedinjenim nacijama, međunarodnim finansijskim institucijama te G7 i G20.

Evropska unija nastavlja da prilagođava svoj odgovor razvoju situacije te planira da se usmjeri na najpogođenije zemlje kojima je potrebna zdravstvena podrška, kao što su zemlje u Africi, u susjedstvu, na Zapadnom Balkanu, na Bliskom istoku, u Sjevernoj Africi, u dijelovima Azije i na Pacifiku, u Latinskoj Americi i na Karibima. Odgovor Unije će se usmjeriti na najugroženije grupe, među kojima su migranti, izbjeglice, interno raseljena lica i zajednice koje su ih primile. Odgovr će uključivati i strateške ciljeve utvrđene u evropskom Zelenom planu i u Digitalnoj agendi.

Od ukupnog paketa od 15,6 milijardi eura 3,25 milijardi eura namijenjeno je Africi, od čega 1,19 milijardi eura zemljama iz sjevernoafričkog susjedstva.

Unija će osigurati podršku u iznosu od ukupno 3,07 milijardi eura za cijelo susjedstvo i to 2,1 milijardu eura za partnerske zemlje iz južnog susjedstva, 962 milijuna eura za partnerske zemlje iz istočnog susjedstva i 800 miliona eura za Zapadni Balkan i Tursku.

Ukupni paket uključuje i 1,42 milijarde eura u obliku garancija za Afriku i susjedstvo iz Evropskog fonda za održivi razvoj (EFOR). Azijske i pacifičke zemlje će dobiti podršku od 1,22 milijarde eura, 291 miliona eura namijenjeno je regiji afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja, 918 miliona eura partnerskim zemljama u Latinskoj Americi i Karibima, a 111 miliona eura prekomorskim zemljama i područjima.

Praktična realizacija globalnog paketa Unije

Predviđena su 502 miliona eura za hitne mjere koje će, među ostalim, biti usmjerene na sljedeće:

·     pružanje hitne podrške planovima odgovora Svjetske zdravstvene organizacije i Ujedinjenih nacija, te odaziv na apel Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca radi jačanja pripravnosti i odgovora na hitne situacije u zemljama sa slabijim zdravstvenim sistemima i zemljama koje se suočavaju s humanitarnim krizama,

·     pružanje hitne humanitarne pomoći u pogođenim zemljama, posebno u pogledu zdravlja, vode, sanitarnih uslova i higijene te logistike,

·     podrška povećanju proizvodnje lične zaštitne opreme i medicinskih proizvoda u Evropi kako bi se zadovoljile hitne potrebe u Evropi i u partnerskim zemljama,

·     organizacija slanja nematerijalne pomoći pogođenim zemljama putem Mehanizma Unije za civilnu zaštitu

·     osiguranje garancija i rezervi likvidnosti domaćim bankama putem međunarodnih finansijskih institucija i evropskih institucija za finansiranje razvoja, uz podršku Evropskog fonda za održivi razvoj,

·     podrška globalnim mjerama za suzbijanje izvoznih ograničenja i osiguravanje cjelovitosti lanaca snabdijevanja, posebno za osnovne medicinske potrepštine i farmaceutske proizvode,

·     uključivanje zemalja Zapadnog Balkana u inicijative EU, poput Sporazuma o zajedničkim javnim nabavkama medicinske opreme i evropskog sistema brzog uzbunjivanja za zarazne bolesti. Fond solidarnosti EU-a bit će dostupan i zemljama koje su u fazi pristupnih pregovora.

Predviđeno je 2,8 milijardi eura za podršku istraživačkim kapacitetima, zdravstvenim i vodoopskrbnim sistemima. Između ostalog, Unija:

·     pruža podršku partnerskim zemljama u izgradnji otpornih, fleksibilnih zdravstvenih sistema i sistema socijalne zaštite,

·     pruža podršku komunikaciji i informisanju o osnovnim zaštitnim mjerama i savjetima o higijeni radi sprečavanja širenja pandemije,

·     omogućava da se dio sredstava EU iz globalnih zdravstvenih inicijativa, kao što su Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, Globalni savez za vakcinaciju i imunizaciju (GAVI) i Globalni instrument za finansiranje, iskoristi u svrhu borbe protiv koronavirusa, a da se ključni zdravstveni programi pritom nastave provoditi,

·     pruža podršku daljem istraživanju u oblasti dijagnostike, terapije i prevencije te, nakon što vakcina postane dostupna, brzom odobravanju i subvencioniranju vakcina te slanju vakcina u ugrožene zemlje,

·     pruža podršku osposobljavanju stručnjaka, epidemiološkom nadzoru te jačanju regionalnih zdravstvenih organizacija u Africi, Latinskoj Americi i Karibima te u Aziji i na Pacifiku,

·     poziva zemlje kandidatkinje na Zapadnom Balkanu na učešće u Odboru EU-a za zdravstvenu sigurnost te razmatra najbolje načine za njihovo povezivanje s mjerama Odbora,

·     podržava jednak pristup zdravstvenom sistemu za migrante, izbjeglice i zajednice domaćine.

Predviđeno je 12,28 milijardi eura za ublažavanje socioekonomskih posljedica. Između ostalog, Unija pomaže kod sljedećeg:

·     partnerskim zemljama pruža direktnu budžetsku podršku i koncesijsko finansiranje za donošenje reformi usmjerenih na socioekonomski razvoj i smanjenje siromaštva te mjere za zaštitu zaposlenih tokom krize,

·     mobilizira makrofinansijsku pomoć za Zapadni Balkan i susjedne zemlje, u saradnji s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF),

·     podržava privatni sektor, posebno mala i srednja preduzeća (MSP-ove) i samozaposlene osobe, pružanjem garancija, likvidnosti i tehničke pomoći te dodatnim preusmjeravanjem garancija iz Evropskog fonda za održivi razvoj u skladu s kratkoročnom podjelom rizika kod zajmova,

·     javnom sektoru omogućuje dobivanje zajmova Evropske investicijske banke, posebno za zdravstvenu opremu i potrepštine,

·     sarađuje s međunarodnim organizacijama i evropskim poduzećima na izgradnji čvrstih i otpornih lanaca vrijednosti u strateškim sektorima i zaštiti prava radnika te osiguravanju društveno odgovornog poslovanja,

·     promovira oblike refinansiranja duga koje MMF razmatra u zemljama pogođenim krizom.

 

Editorial Sections: