​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Budući pravnici učestvovali u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava

11/12/2019 - 14:05
News stories

„Okosnica ovog regionalnog programa je podrška unapređenju vladavine prava, ljudskih prava i borbi protiv korupcije, a sve u cilju pružanja podrške za ispunjenje obaveza iz poglavlje 23“, naglasila je Mladenka Tešić iz Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, održana je simulacija suđenja pred sudom u Strazburu u kojoj su učestvovali studenti prava Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica, Univerziteta Mediteran i Univerziteta u Strazburu, kako bi pokazali svoja znanja i sposobnosti u simuliranom postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava. Takmičenje je bilo realistična simulacija postupka i zasnovano na pitanjima ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Na engleskom jeziku, oni su uspješno igrali uloge svih strana koje se sreću na sudu u Strazburu. Tako su argumente iznosili i predstavnici podnosioca predstavke, ali i predstavnici države protiv koje je pokrenut zamišljeni postupak za kršenje ljudskih prava. Ovo studentsko suđenje pratila je porota, a završeno je baš onako kako se završava i svako suđenje u Strazburu – izricanjem presude.

O značaju potpunog razumijevanja načina na koji se ostvaruje zaštita ljudskih prava pred domaćim i sudom u Strazburu, studentima su govorili Mladenka Tešić, menadžerka programa za ljudska prava i demokratizaciju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, dr Ljiljana Jovanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, i Ivona Dragutinović, koordinatorka projekta “Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu Crne Gore”, Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici.

„Okosnica ovog regionalnog programa je podrška unapređenju vladavine prava, ljudskih prava i borbi protiv korupcije, a sve u cilju pružanja podrške za ispunjenje privremenih mjerila u pregovaračkom procesu za poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava“, naglasila je Mladenka Tešić. 

Ljiljana Jovanović je istakla  značaj sticanja znanja o ljudskim pravima i njegovu implementaciju  u  svim društvenim   strukturama.

“Kroz obrazovanje o ljudskim pravima se   stvaraju  uslovi da poštovanje  ljudskih  prava i sloboda postane kulturološki obrazac ponašanja svih nas, kao uslov međusobnog razumijevanja, tolerancije i temelj pravednog, demokratskog društva.  Moć obrazovanja o ljudskim pravima je da podstiče stvaranje zajedničkih standarda uzajamnog poštovanja, bez obzira na individualne različitosti”, zaključila je gospođa Jovanović.    

Ova aktivnost organizovana je u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”, koji u sprovođenju podržavaju Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Građanska alijansa i Udruženje „Plaider les droits de l’homme“.

Simulacija je organizovana  povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, koji se obilježava od 1950. godine, nakon što je 1948. godine usvojena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Deklaracija je prvi i najznačajniji međunarodni dokument za zaštitu ljudskih prava, koji definiše standarde relevantne za svaku osobu i grupaciju, a koje treba da poštuje svaka država. Iako je usvojena kao politički, a ne kao pravno obavezujući dokument, Univerzalna deklaracija postala je vremenom dio međunarodnog običajnog prava. Vrijednosti sadržane u deklaraciji relevantne su i postojane 71 godinu nakon njenog usvajanja i samo njihovim poštovanjem i potpunom primjenom u državnim političkim sistemima moguće je izgraditi pravedno i inkluzivno društvo.      

 

Editorial Sections: