​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Izjava visokog predstavnika u ime EU o Danu ljudskih prava, 10. decembar 2019.

10/12/2019 - 12:49
News stories

Ove godine obilježavamo desetogodišnjicu Povelje o temeljnim pravima i 30. godišnjicu Konvencije UN o pravima djeteta. Ipak, ova prava i dalje se osporavaju širom svijeta. Posebno su djeca i mladi i dalje glavne žrtve kršenja ljudskih prava. Oni su prisiljeni da sebi traže utočište, regrutuju se kao vojnici, prisiljavaju se na dječiji rad ili su razdvojeni od porodice protiv svoje volje.

Širom svijeta građani se mobilišu u korist ljudskih prava. Branitelji ljudskih prava izlaze na ulice da traže poštovanje njihovih prava: građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih. Naročito mladi ljudi sve su aktivniji u zalaganju za svoja prava i svoju budućnost.

U ovom globalnom okruženju koje se mijenja, Evropska unija ostaje najjači zagovornik multilateralnog sistema. To je stub promocije i zaštite ljudskih prava. Evropska unija će ojačati svoju dugogodišnju posvećenost sa fokusom na nova pitanja poput vještačke inteligencije ili klimatskih promjena.

EU ponovo potvrđuje svoju snažnu posvećenost punom uživanju ljudskih prava od strane svih žena i djevojaka. Intenzivnije angažovanje Evropske unije kao globalnog igrača rezultiralo je važnim dostignućima na Savjetu za ljudska prava i Generalnoj skupštini UN 2019. godine. Posebno je Evropska unija doprinjela koraku naprijed u pogledu dječjih prava i slobode vjeroispovesti ili vjerovanja. Stvoren je konsenzus oko problematičnih situacija sa ljudskim pravima u Sjevernoj Koreji, Mjanmaru i Siriji. Evropska unija nastavlja da sarađuje sa civilnim društvom, braniocima ljudskih prava, akademskim snagama, privatnim sektorom i mnogim drugima, kako bi unaprijedila program ljudskih prava.

Forum EU-NVO, koji je održan u Briselu 3. i 4. decembra, uz učešće oko 200 aktivista civilnog društva i branitelja ljudskih prava, istražio je ulogu Evropske unije u unapređivanju fer budućnosti životne sredine i dao preporuke o mogućim ciljanim akcijama. Upravljanje zemljištem i prirodnim resursima jedan je od najvažnijih izazova sa kojim se svijet danas suočava. Evropska unija prepoznaje važnost rada branitelja ljudskih prava koji su često suočeni sa velikim nedaćama i ličnim troškovima. Evropska unija poziva sve partnere da braniteljima ljudskih prava omoguće rad u sigurnom i povoljnom okruženju, bez ometanja i nesigurnosti.

Evropska unija će nastaviti da štiti, promoviše i ispunjava ljudska prava zajedno sa svim zemljama, organizacijama i pojedincima koji su angažovani na pružanju efikasnih i inovativnih odgovora na postojeće i nove izazove. Postigli smo puno, ali još mnogo toga treba učiniti.

Editorial Sections: