​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Korupcija je suprotnost svim vrijednostima društva

10/12/2019 - 11:45
News stories

Godišnja antikorupcijska konferencija

Obraćajući se učesnicima godišnje antikorupcijske konferencije, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav poručio je da je korupcija suprotnost temeljima političkih, ekonomskih i društvenih vrijednosti i dobrobiti društava. Efekti korupcije su ozbiljni i rasprostranjeni i ona potkopava vladavinu zakona, guši investicije, slabi povjerenje u vlade i omogućuje organizovani criminal, istakao je Orav.

“Ako želimo da promovišemo demokratska i otvorena društva, ojačamo poslovno samopouzdanje, poboljšamo investicionu klimu i trošimo javni novac efikasnije, moramo zajednički intenzivirati napore u borbi protiv korupcije. Transparentne, odgovorne institucije i jaki krivično-pravni sistemi koji  nameću odgovornost korumpiranim funkcionerima, ključ su za sprječavanje korupcije.”kazao je Orav.

Ambasador je istakao da je Crna Gora postigla određeni nivo pripreme u borbi protiv korupcije  od početka pregovaračkog procesa sa EU. Međutim, korupcija i dalje izaziva zabrinutost i još je rasprostranjena u mnogim oblastima.

“Potrebni su veliki napori i u prevenciji i u suzbijanju korupcije, uključujući veću transparentnost u svim oblastima sklonim ovoj pojavi. Potrebno je učiniti više na konsolidaciji inicijalne evidencije istraga, krivičnog gonjenja i presuda, posebno u slučajevima korupcije na visokom nivou. Finansijske istrage, zapljena i oduzimanje imovine moraju biti poboljšani.”istakao je Orav.

Izvršna direktorica antikorupcijske NVO MANS, Vanja Ćalović-Marković  poručila je da država mora kriminalizovati nezakonito bogaćenje javnih funkcionera i nezakonito finansiranje političkih partija i u borbi protiv te pojave ne smije biti nedodirljivih.

“Oni koji dođu na vlast zahvaljujući kriminalnim fondovima donose odluke u interesu onih koji su ih finansirali, a ne države i građana. Tako izabrana vlast piše zakone i sprovodi reforme u koje ugrađuje privatne interese i metode koje im omogućavaju da ostanu na vlasti jer samo tako mogu da nastave da se bogate i da izbjegavaju pravdu“, kazala je Ćalović Marković dodajući da je to razlog zašto nema napretka u pogledu evropskih integracija Crne Gore. “Evropski standardi i vladavina zakona znače da nema nedodirljivih, a oni koji kradu moraju u zatvor”, kazala je Ćalović-Marković.

Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom, Aleksandar Drljević, poručio je da je borba protiv korupcije jedan od glavnih preduslova za postizanje punog demokratskog kapaciteta jednog društva.

“Smatram da je ovo dobra prilika da se u odgovornom maniru, svjesni važnosti ove teme, podsjetimo na ostvarene rezultate, ali i osvrnemo na aktuelne izazove koje je neophodno prevazići, prvenstveno zbog zaštite interesa naših građana, ali i zbog ispunjavanja obaveza iz evropske agende“, kazao je Drljević.

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić je ocijenio da su činjenice o Vladinim mjerama protiv korupcije nesporne, da se vlada zalaže za odgovoran odnos svih institucija i da nema zaštićenih niti selektivnog pristupa. Zbog toga, non-paper Evropske Komisije Vlada vidi kao dobronamjernu analizu i koristan presjek stanja i putokaz.

Godišnju antikorupcijsku konferenciju organizuje Mreža za afirmaciju nevladinog sektora u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Editorial Sections: