​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Poziv za predloge projekata u okviru Programa malih grantova Igmanske inicijative

27/11/2019 - 11:42
News stories

„POMOĆ - Doprinos pristupu izbjeglica i raseljenih lica pravima i mogućnostima zapošljavanja“

Igmanska inicijativa, mreža nevladinih organizacija civilnog društva iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, objavila je poziv za predloge projekata organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.

Program malih grantova se realizuje u okviru Projekta „POMOĆ - Doprinos pristupu izbjeglica i raseljenih lica pravima i mogućnostima zapošljavanja“ koji finansira Evropska komisija, DG NEAR, sa osnovnim ciljem da se doprinese tehničkoj, socio-ekonomskoj i socio-kulturnoj održivosti Regionalnog stambenog programa.

Trajanje projekata iz ovog poziva je 6  mjeseci.

Ovo je ograničeni poziv za podnošenje predloga projekata, pri čemu je prvi korak evaluacija kompletne prijave, koja uključuje Deklaraciju podnosioca predloga projekta, dokumente vezane za registraciju, i finansijske izvještaje za posljednje 2 godine, u cilju provjere podobnosti aplikanata.

Rok za podnošenje kompletnih prijava je 22. decembar 2019. godine.

Jezik poziva za predloge projekata je engleski.

Podnosioci prijava koji su preliminarno izabrani, podliježu detaljnoj provjeri podobnosti, na osnovu priloženih dokumenata.

Kriterijumi, okvirni budžet, ciljne grupe i prioriteti identifikovani su u skladu sa potrebama korisnika Regionalnog stambenog programa i navedeni su u Smjernicama za svaku zemlju.

Svi dokumenti vezani za ovaj poziv dostupni su na sajtu Igmanske inicjijative na ovom  LINKU.

Editorial Sections: