​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Digitalno upravljanje za ubrzavanje razvoja

25/11/2019 - 17:29
News stories

E-servisi daju zamajac privredi, a život građana čine lakšim

photo:UNDP

Elektronski servisi pružaju snažan zamajac za razvoj privrede i ujedno olakšavaju interakciju između građana i javne uprave. Digitalizacijom usluga, državna i lokalna administracija jačaju efikasnost svog poslovanja i smanjuju troškove, dok ujedno stanovništvu i preduzećima omogućavaju jednostavnije funkcionisanje – zaključeno je danas na konferenciji „Digitalno upravljanje za ubrzavanje razvoja“.

Međutim, učesnici su takođe ukazali da samo povećanje broja e-usluga ne vodi nužno ka unapređenju njihovog kvaliteta, već je neophodno pažljivo osluškivati stavove direktnih korisnika i prilagođavati servise potrebama građana i kompanija. Evropska komisija podržava reformu javne uprave u Crnoj Gori i drugim zemljama Zapadnog Balkana, prevashodno u oblasti e-uprave koja omogućava brže i kvalitetnije pružanje usluga.

“Pozdravljamo napredak ostvaren u uspostavljanju Jedinstvenog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka, koji obezbjeđuje komunikaciju među postojećim državnim e-registrima i bržu razmjenu informacija između građana i zvaničnika. To je već omogućilo kreiranje novih servisa koji će uskoro biti u funkciji, poput elektronskog upisa djece u osnovne škole i elektronske provjere ispunjenja obaveznih kriterijuma u postupcima javnih nabavki,” istakao je Herman Špic, šef sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori.

Ujedno,  Špic je najavio i uvođenje novih servisa u bliskoj budućnosti,  uključujući: 1) registraciju poslovnih subjekata, 2) uvid u i plaćanje poreza za promet nekretninama, 3) registraciju rođenja i smrti i 4) promjenu adrese u zemlji.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Podrška uspostavljanju transparentne i efikasne javne uprave na usluzi građanima”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenjih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom javne uprave.

Na konferenciji su predstavljeni ključni nalazi dva istraživanja iz ove oblasti, koje je sprovela agencija  IPSOS za potrebe projekta, na dvije važne teme: stavovi i korišćenje elektronskih usluga i uticaj informaciono-komunikacionih tehnologija na ekonomiju Crne Gore.

Podaci ukazuju na značajne razlike u stavovima između građana i privrede. Ohrabrujuće je da je 9 od 10 kompanija informisano o uslugama e-uprave i većina onih koji ih koriste su izuzetno zadovoljni (do 87%). S druge strane, skoro 80% građana nije informisano o elektronskim servisima, a 6 od 10 njih bi radije išlo na šalter čak i kada bi e-usluge bile jeftinije. Da bi se ovaj jaz premostio, neophodna je dvosmjerna komunikacija između javne uprave, tj. institucija kao pružalaca usluga i građana i kompanija, kao korisnika.

S ciljem da se ojača saradnja svih aktera koji djeluju u oblasti digitalne transformacije, događaj je okupio  predstavnike/ce javne uprave, privatnog sektora, civilnog društva i međunarodnih organizacija. U fokusu diskusije je bilo pitanje kako digitalizacija može učiniti upravljanje efikasnijim i podstaći ekonomski razvoj.

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović istakla je da nalazi istraživanja ukazuju da javna uprava mora ulagati dodatne napore kako bi građani prepoznali elektronske usluge kao efikasan i koristan način komunikacije sa donosiocima odluka.

Ističući prednosti digitalizacije, Daniela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori ukazala je i na izazove koje nosi tehnološki napredak. UNDP, kako je kazala, aktivno doprinosi digitalnoj transformaciji crnogorskog društva, uključujući i saradnju sa EU i podršku ispunjenju konkretnih ciljeva Strategije reforme javne uprave koji se odnose na unaprjeđenje e-usluga i optimizaciju.

Editorial Sections: