​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Nagrađeni gradonačelnici prijatelji Roma na zapadnom Balkanu

21/11/2019 - 15:13
News stories

Među nagrađenima i gradonačelnik Bijelog Polja

photo:bijelopolje.co.me

Sedam gradonačelnika iz šest zemalja zapadnog Balkana i Turske, dobili su drugu po redu nagradu namjenjenu gradonačelnicima prijateljima Roma. Nagrada služi kao priznanje za njihov uspješan rad u podršci sugrađanima Romima, osnaživanju Roma za učešće u strukturama lokalne vlasti i promovisanju međusektorskih, integrisanih pristupa. Lokalni akcioni planovi fokusiraju se na socijalno-ekonomsku integraciju Roma i omogućavaju pristup obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu, socijalnom preduzetništvu, infrastrukturi (putevi, osvjetljenje, kanalizacija i vodosnabdjevanje) i stanovanju.

Na ceremoniji, koja je održana u Evropskom parlamentu , sedam laureata pozdravili su poslanik Romeo Franz; Marta Garcia Fidalgo, koordinatorka za romsku politiku Evropske komisije; Adriatik Hasantari, direktor Roma Active Albanija; i Gabriela Hrabanova, direktorica mreže ERGO.

Sedam pobjednika, gradonačelnika izabranih između četrdeset i devet opština koje su se takmičile, su: Majlinda Bufi, opština Roskovec, Albanija; Aldin Šljivo, opština Kakanj, Bosna i Hercegovina; Kurto Dudush, opština Shuto Orizari, Severna Makedonija; Imri Ahmeti, opština Lipjan, Kosovo*; Petar Smolović, opština Bijelo Polje, Crna Gora; Vladan Glišić, Grad Beograd, Srbija; Abdul Batur, opština Konak, Turska.

Opština Bijelo Polje je u prethodnom periodu imala širok spektar pohvalnih aktivnosti koje su preporučile gradonačelnika Petra Smolovića i Opštinu Bijelo Polje za nagradu “Gradonačelnik prijatelj Roma“.

Prvi put u Crnoj Gori, osnovana je specijalizovana Kancelarija za romska pitanja u opštinskom Sekretarijatu za lokalnu samoupravu sa 2 zaposlena lica, od kojih je jedna Romkinja koja je prvi put u istoriji Crne Gore zaposlena u opštini. .

Opština Bijelo Polje osigurala je sredstva u iznosu od 200 000 eura za izgradnju stambenih jedinica za 10 romskih porodica, u saradnji sa međunarodnom nevladinom organizacijom 'Help' Crna Gora;

Opština je uključila romsku zajednicu u strateško planiranje i kreiranje i usvajanje drugog Lokalnog akcionog plana za integraciju Roma u opštini Bijelo Polje za period 2018-2022;

Opština je takođe pružila podršku za 2 romske NVO izdvajanjem sredstava za realizaciju 2 projekta koja su direktno usmjereni na Rome i njihovo uključivanje na lokalnom nivou.

Kampanja ”Gradonačelnik prijatelj Roma” dio je IPA projekta “Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog društva na zapadnom Balkanu i u Turskoj” koji vodi Roma Active Albanija i ERGO mreža I koja  ima za cilj mobilizaciju romskih zajednica i jačanje njihovih postojećih kapaciteta za vođenje dijaloga sa vlastima.

 

Editorial Sections: