​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Obillježen Međunarodni dan djeteta

20/11/2019 - 17:27
News stories

Sadnja drveća u Kampu Konik

Kamp Konik je mesto najvećeg uspjeha Regionalnog stambenog programa u Crnoj Gori, programa putem kojeg će 431 ugrožene porodice do kraja 2019. godine dobiti novi dom, a još njih 250 u 2020. i 2021. godini.  Evropska unija je najveća donator programa, sa 234 miliona eura koliko je do sada uloženo kroz regionalne IPA fondove. Ova donacija će se nastaviti sve do samog završetka ove uspješne priče.

To su razlozi zbog kojih je kamp Konik izabran kao mjesto za obilježavanje Međunarodnog dana djeteta 20. novembra. Sadnja drveća u dvorištu zgrada, koja su izgrađene kroz Regionalni stambeni program, oplemenila je prostor koji najčešće koriste djeca, koja čine većinu stanovnika kampa. Ambasador EU u Crnoj Gori, Aivo Orav, zajedno sa partnerima iz ovog programa posadio je drvo koje simbolizuje mir i toleranciju.

“Zadovoljstvo nam je što Crna Gora bilježi dobar napredak u sprovođenju programa - 431 ugrožena porodica će dobiti novi dom do kraja 2019. godine, a za preostalih 250 porodica očekuje se da dobiju novi dom 2020. i 2021. godine. Značajan napredak je postignut posljednjih godina u pogledu regulisanja pravnog statusa korisnika, pored pružanja zdravstvene zaštite, obrazovanja i socijalne uključenosti uopšte. Ipak, moramo nastaviti da radimo zajedno kako bismo osigurali punu integraciju ove ranjive zajednice u crnogorsko društvo i doprinijeli dugoročnom uspjehu programa.” kazao je ambasador Orav napominjući da najmlađi zaslužuju da žive u zdravom okruženju i uživaju sva prava zagarantovana Konvencijom UN o pravima djeteta..

“Trenutno u novoizgrađenim stanovima boravi 219 porodica sa oko 1200 lica. Osnovnu školu pohađa 738 djece, a raste i broj djece koja iz godine u godinu pohađaju i srednju školu. Stanovnici ovog naselja imaju riješen pravni status. Kao i državljani Crne Gore, oni imaju pristup pravima iz oblasti socijalne i dječije zaštite, pristup tržištu rada i zapošljavanja,“ kazao je Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja u Vladi Crne Gore.

U prvoj fazi Regionalnog stambenog projekta realizovanog uz pomoć sredstava iz IPA fondova na Koniku je izgrađeno 48 stanova. U okviru druge faze izgrađen je višenamjenski centar. Ambasador EU u Crnoj Gori Aivo Orav, zajedno sa partnerima iz ovog programa, posadio je Drvo mira i tolerancije. On je

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka, govoreći o naselju, rekao je da su izgradnjom stanova vidno poboljšani uslovi stanovanja, i da to nije slučaj samo u Podgorici - slična naselja su formirana i u drugim gradovima.

Sekretar Ministarstva zdravlja Nikola Antović dodao je da stanovnici Kampa Konik imaju dostupnu i pravovremenu zdravstvenu zaštitu kao i ostali stanovnici Glavnog grada. Učestvujući u raznim preventivnim aktvnostima pokazali su i da je svijest o zdravlju itekako podignuta i da je na dobrom nivou.

Akciju ozelenjavanja organizovana je kako bi se podstakla djeca i mladi da vode brigu o zaštiti životne sredine.

Editorial Sections: