​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Uvesti romski jezik u crnogorsko obrazovanje

06/11/2019 - 12:07
News stories

Svjetski dan romskog jezika

photo: CDM

Romski jezik je u velikoj mjeri zapostavljen u Crnoj Gori jer nije zvanično zastupljen u školskim programima, ocijenio je ambasador Evropske unije  u Crnoj Gori Aivo Orav, uz napomenu da je po pitanju inkluzije Roma u crnogorsko društvo mnogo urađeno.

Na konferenciji „Romski jezik u obrazovanju“, koja je organizovana povodom 5. novembra – Svjetskog dana romskog jezika, ambasador Orav je kazao da nema potrebe naglašavati važnost obrazovanja, naročito za romsku populaciju, jer sticanje znanja i vještina može da prekine opasni krug siromaštva.

Orav je istakao da Crna Gora može da bude ponosna na činjenicu da nema segregativnog obrazovanja za romsku djecu. On je podsjetio da je Crna Gora ratifikovala Evropsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima i Evropsku konvenciju o zaštiti i promociji jezika koje koriste tradicionalne manjine, uključujući Rome. Kako je naveo, poboljšanje kvaliteta obrazovanja i ravnopravan pristup obrazovanju jednako su važni kao i povećanje broja romske djece u osnovnim i srednjim školama.

“Vidimo mnoge pozitivne tendencije kada je u pitanju obrazovanje romske djece u Crnoj Gori. Postoji povećanje broja upisane ove djece svake godine. Oni dobijaju besplatne udžbenike u osnovnim školama, a u nekim gradovima imaju besplatan prevoz do škole“, rekao je Orav.

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka kazao je da je Vlada spremna da, u saradnji sa svim nevladinim organizacijama koje rade u interesu Roma, učini sve za što veće ostvarivanje prava romske i egipćanske populacije. On je naglasio da su Romi uvijek imali izuzetno pozitivnu i konstruktivnu ulogu u crnogorskom društvu.

“Moramo da radimo na obrazovanju te populacije, oni najbolje osjećaju probleme svog naroda”, naveo je Zenka.

photo: Luka Zeković

Izvršni direktor NVO „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“ Elvis Beriša kazao je agenciji MINA da se u Crnoj Gori već nekoliko godina ne sprovodi ono na šta se država obavezala potpisivanjem Povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, a to je da romski jezik bude uključen u obrazovni sistem i da se romskoj i svoj drugoj zainteresovanoj djeci omogući učenje na ovom jeziku.

“U prethodne tri godine ukazivali smo na neophodnost uvođenja romskog jezika u obrazovni sistem. Na početku je sva ta priča bila nepoznata. Mislim da tada nijesmo naišli na razumijevanje”, naveo je Beriša.

Kako je kazao, sada su ministarstva za ljudska i manjinska prava i prosvjete uvidjeli značaj uvođenja romskog jezika u obrazovni sistem.

"Nadam se da će sa riječi preći na djela", zaključio je Beriša.

Editorial Sections:

Author