​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Ulaganje u rani razvoj djece je imperative za svako društvo

22/10/2019 - 16:23
News stories

Nacionalna konferencija o ranom razvoju, organizovana uz podršku UNICEF-a i Univerziteta Donja Gorica, okupila je međunarodne i lokalne stručnjake, ključne donosioce odluka, kao i predstavnike akademske zajednice, civilnog i privatnog sektora i međunarodne zajednice. Ključna poruka konferencije je da je ulaganje u razvoj u ranom djetinjstvu imperativ je u razvojnom, ekonomskom i društvenom smislu.  

“Nemamo nikakvih dilema da ulažući u prve korake naše djece obezbjeđujemo dugoročan i održiv razvoj društva, uspostavljenog na zdravim osnovama,” poručio je premijer Crne Gore Duško Marković.

Marković je istakao da će Vlada i u narednom periodu nastaviti da aktivno podržava i sprovodi politike ka ostvarivanju jednakosti, uključivanja i zaštite najugroženijih kategorija.

“Za budućnost našeg društva vanredno je važno da razumijemo neophodnost višestrukog ulaganja u rani razvoj djece. Upravo će benefite našeg sadašnjeg rada, a posebno ekonomskog rasta i ukupne stabilnosti crnogorskog društva, u velikoj mjeri osjetiti najmlađa kategorija našeg stanovništva.,” poručio je Marković.

Ambasador EU u Crnoj Gori Aivo Orav istakao je da su investicije u rani razvoj djece strateški prioritet koji treba biti promovisan u svakoj državi, svakoj zajednici i svakoj porodici.

“Crna Gora postiže napredak u rješavanju potreba djece u različitim oblastima, uključujući obrazovanje, socijalnu uključenost i zaštitu i zdravlje. Za rješavanje ovih izazova potreban je višestruki i multisektorski odgovor, obezbjeđujući dugoročan, koherentan i održiv pristup i rezultate,” poručio je Orav.

Zamjenik regionalne direktorice UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju dr Filip Kori naglasio je da se ulaganje u rani razvoj djece višestruko isplati i da je to odgovornost svih činilaca društva.

„Koristi se ogledaju u boljim obrazovnim i zdravstvenim ishodima, nižoj stopi kriminala i većoj zaradi pojedinaca. Sa druge strane, kada nema ulaganja u programe razvoja u ranom djetinjstvu, države mogu da izgube i do dvostrukog iznosa sadašnjih izdvajanja za zdravlje i obrazovanje,“ istakao je Kori.

Rektor Univerziteta Donja Gorica (UDG) prof. dr Veselin Vukotić kazao je da su prvih šest godina života period kada nastaje istorija budućnosti svakog čovjeka.

“Naši životi, naši karakteri nijesu ništa drugo do oživljavanje onih osobina i sklonosti koje smo stekli u prvih nekoliko godina života. Dječji snovi su životna agenda svakom od nas. Zato treba da shvatimo da ti zdravi dječji snovi vode izgradnji zdravog društva.“ kazao je Vukotić.

Istražujući dokaze i dobre prakse iz cijelog svijeta, ova konferencija preporučiće konkretne, inovativne i isplative politike i programske mjere koje vlade mogu preduzeti kako bi osigurale dugoročni ekonomski rast i ostvarivanje prava sve djece. Konferencija ima za cilj da utiče na tekuće procese ekonomskih i reformi javne uprave i podstakne regionalnu saradnju.

 

Editorial Sections: