​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Vladavina zakona u srcu procesa pristupanja

09/10/2019 - 14:03
News stories

Nacionalna konferencija o rezultatima i efektima reforme pravosuđa

Foto: Adel Omeragic - Anadolu Agency

Nakon izbora u Evropskoj uniji i u susret formiranju novog saziva Evropske komisije, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav je na konferenciji o rezultatima i efektima reforme pravosuđa još jednom podvukao da vladavina zakona, koja uključuje pravilno funkcionisanje pravosudnog sistema i efikasnu borbu protiv korupcije, ostaje u samom srcu procesa pristupanja Crne Gore EU.

 “U našem godišnjem izvještaju o Crnoj Gori istakli smo da će biti posebno važno ojačati nezavisnost i profesionalizam pravosuđa poboljšanjem upravljanja ljudskim resursima. Naglasili smo potrebu jačanja odgovornosti primjenom etičkih kodeksa, fokusirajući se na disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca. Konačno, takođe je od presudnog značaja ubrzanje rada na racionalizaciji pravosudne mreže”, istakao je Orav.

Crna Gora je postigla određeni napredak tokom prošle godine kada je u pitanju povećanje kapaciteta u upravljanju ljudskim resursima i disciplinskoj odgovornosti, ali još mnogo toga ostaje da se uradi, naglasio je Orav.

“EU će nastaviti da pomaže. Naša podrška reformi pravosuđa u posljednjih pet godina iznosi više od 17 miliona eura i nastavićemo da pomažemo reforme u ključnim oblastima. Naš cilj je da postignemo opipljive rezultate, ne samo u približavanju Crne Gore članstvu u EU već i na način da crnogorski građani osjete stvarno poboljšanje kada je u pitanju pristup pravdi”, kazao je Orav.

U crnogorskim sudovima stoji čak 541 neriješen predmet, u vezi sa kojima su postupci započeti još prije 2009. godine, navedeno je u Izvještaju o praćenju sudskih postupaka koji su sačinili Centar za istraživanje i monitoring (CeMI) u saradnji sa CEDEM i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa.

Zabrinjavajući podaci iz istraživanja o broju neriješenih krivičnih i parničnih predmeta, predugom trajanju postupaka, odlaganju ročišta i kršenju prava na pretpostavku nevinosti u izvještaju su navedeni kao ključni problem u daljoj reformi crnogorskog pravosuđa.

Da bi se osiguralo pravo na pravično i javno suđenje u razumnom vremenskom roku pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, potrebna je podrška cijelog državnog sistema, kazala je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Medenica je rekla da su, kada je riječ o poštovanju prava na pravično suđenje, sudovi tokom glavnih pretresa poštovali pretpostavku nevinosti, kako svojim ponašanjem na pretresu tako i u službenim obraćanjima javnosti.

"Zabrinjava podatak da mediji, prilikom izvještavanja o krivičnim postupcima, i dalje krše pretpostavku nevinosti, odnosno štampani mediji u 16 odsto slučajeva, televizijske stanice u 13,8 odsto, a portali u šest odsto slučajeva", navela je Medenica.

Ona smatra da prostorni nedostaci, nezadovoljavajući materijalni položaj i nizak nivo bezbjednosti sudija, sudske administracije i imovine u sudovima, u svojoj ukupnosti dovode u pitanje autoritet i redovno funkcionisanje suda, obavezu poštovanja i zaštite prava na pravično suđenje, kao i efikasnost postupaka.

 

Editorial Sections: