​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Crnogorski Zakon o medijima treba uskladiti sa međunarodnim standardima

30/07/2019 - 15:36
News stories

Pri izradi predloga zakona o audio-vizuelnim medijskim uslugama, Ministarstvo kulture je uz podršku Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Savjeta Evrope organizovalo javnu raspravu o predloženom prijedlogu zakona o medijima.

Šef Odjeljenja za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori Herman Špic rekao je da Crna Gora, kao zemlja kandidat, mora uskladiti svoje zakonodavstvo sa Direktivom o audio-vizuelnim medijskim uslugama EU i da proces mora biti inkluzivan, koordinisan i transparentan .

“EU, zajedno sa našim partnerima Savjetom Evrope i OSCE-om, rado pruža stručnost i pomaže Crnoj Gori u Nacrtu zakona o audio-vizuelnim medijskim uslugama. Skup tri nova zakona, koje priprema Crna Gora, kao i tekući poziv za saziv novog Savjeta Agencije za elektronske medije, predstavljaju veoma dobre mogućnosti za poboljšanje uspješnosti Crne Gore u medijskoj oblasti. To je nešto što građani očekuju i što će EU nastaviti veoma pažljivo pratiti “, rekao je Špic.

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović podsjetio je da je 2018. godine pokrenuta zakonodavna revizija radi usklađivanja zakona o medijima sa međunarodnim standardima koje podržavaju eksperti Evropske komisije, Savjeta Evrope i OEBS-a, a potom i širi socijalni dijalog svih zainteresovanih strana.

“Usljed brzog razvoja medijske industrije stvoreni su uslovi da se dodatna pitanja od značaja za slobodan i nesmetan rad elektronskih medija regulišu zakonom. Nacrt zakona o audio-vizuelnim medijskim uslugama sproveo je Direktivu Evropskog parlamenta i Savjeta o izmjeni Direktive o audio-vizuelnim medijskim uslugama, usvojen je krajem 2018. u Evropskom parlamentu. Takođe, nacrti preporuka realizovani su iz JUFREKS analize medijskog sektora Crne Gore “, rekao je ministar Bogdanović,

Prema ministru, Vlada je otvoren partner u oblasti demokratskih i reformskih procesa zasnovanih na EU standardima regulisanog medijskog okruženja, kao suštinski preduslov za izgradnju otvorenog multikulturalnog društva, sa potpunom spremnošću za evropske integracije.

Šefica Misije OSCE-a u Crnoj Gori Marise Daviet podsjetila je da su ove godine  održana druga dva okrugla stola o medijima: jedan u februaru o Nacrtu zakona o medijima i drugi u martu o Nacrtu zakona o RTCG.

„Oba okrugla stola dala su javnosti priliku da raspravlja o predloženim amandmanima, kao i da čuje analize velikog broja međunarodnih stručnjaka za medijsko zakonodavstvo. Ovim trećim okruglim stolom nadamo se da ćemo vam pružiti istu priliku “, rekla je Daviet.

Editorial Sections: