​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Svaka peta žena doživjela nasilje

10/07/2019 - 14:07
News stories

Istraživanje o nasilju nad ženama koje je sproveo OEBS pokazalo je da je gotovo jedna od pet (19%) žena doživjela fizičko i / ili seksualno nasilje od svoje 15. godine  od strane partnera ili ne-partnera. "Što se tiče starijih od 15 godina, više od tri od deset su iskusile seksualno uznemiravanje (31%), dok  je18% njih kazalo da su bile seksualno uznemiravane 12 mjeseci prije ankete", navodi se u dokumentu.

Više od dvije petine ispitanih vjeruje da bi se većina njihovih prijatelja složila da bi dobra žena trebala slušati muža čak i ako se ne slaže, dok četvrtina vjeruje da je žrtva često isprovocirala nasilje. Istraživanje je predstavljeno na sednici Odbora za rodnu ravnopravnost u parlamentu.

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori, Aivo Orav, istakao je da je crnogorsko društvo tradicionalno i patrijarhalno, ističući da mora postojati nulta tolerancija prema nasilju. On je dodao da je EU ohrabruje žene da prijave nasilje vlastima.

"EU je odlučna da stane na kraj ovoj kulturi ćutanja", naglasio je Orav.

Šefica Misije OEBS-a, Marise Daviet, naglasila je da su crnogorske vlasti preduzele niz koraka za usklađivanje zakona i politika sa međunarodnim standardima u oblasti rodne ravnopravnosti i borbe protiv nasilja nad ženama.

Istraživanje je pokazalo da Crna Gora ima dobre zakone i politike, ali se oni ne primjenjuju na adekvatan način, a većina slučajeva nasilja u porodici se tretira kao prekršaj, a kazne zatvora su vrlo rijetke. Studija o nasilju nad ženama sprovedena je na reprezentativnom uzorku od 1227 žena u dobi od 18 do 74 godine.

Glavne preporuke ankete su da je potrebno pratiti implementaciju zakona i njihovo usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, kao i jačati integrisani multisektorski odgovor na nasilje nad ženama.

 

Editorial Sections: