​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Odabrano je prvih 17 „evropskih univerziteta“: veliki korak ka izgradnji evropskog obrazovnog prostora

28/06/2019 - 13:10
News stories

Inicijativa je osmišljena tako da značajno ojača mobilnost studenata i osoblja i podstiče kvalitet, inkluzivnost i konkurentnost evropskog visokog obrazovanja.

Evropska komisija je najavila institucije visokog obrazovanja iz cijele Evrope koje će biti dio prvih saveza „evropskih univerziteta“. Oni će poboljšati kvalitet i atraktivnost evropskog visokog obrazovanja i pojačati saradnju između institucija, njihovih studenata i osoblja.

Od 54 primljene prijave, odabrano je 17 evropskih univerziteta koji uključuju 114 visokoškolskih ustanova iz 24 države članice, na osnovu evaluacije 26 nezavisnih vanjskih stručnjaka, uključujući rektore, profesore i istraživače, koje je imenovala Komisija. Evropski univerziteti su transnacionalni savezi visokoškolskih ustanova iz cijele EU, koji dijele dugoročnu strategiju i promovišu evropske vrijednosti i identitet. Inicijativa je osmišljena tako da značajno ojača mobilnost studenata i osoblja i podstiče kvalitet, inkluzivnost i konkurentnost evropskog visokog obrazovanja.

Tibor Navracsics, komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, rekao je: "Drago mi je da vidim ambiciju prvih 17 evropskih univerziteta, koji će biti uzori za druge širom EU. Oni će omogućiti sljedećim generacijama studenata da iskuse Evropu, studirajući u različitim zemljama. Uvjeren sam da će ova inicijativa, ključni sastavni dio evropskog obrazovnog prostora, biti pravi pomak u visokom obrazovanju u Evropi, podstičući izvrsnost i inkluziju.“

Izbor evropskih univerziteta uključuje širok spektar visokoškolskih ustanova iz cijelog EU, od univerziteta primijenjenih nauka, tehničkih univerziteta i univerziteta likovnih umjetnosti do sveobuhvatnih i istraživačkih univerziteta. Evropski univerziteti će postati međuuniverzitetski kampusi oko kojih studenti, doktorski kandidati, osoblje i istraživači mogu bez problema da se kreću. Oni će udružiti svoju ekspertizu, platforme i resurse kako bi pružili zajedničke nastavne programe ili module koji pokrivaju različite discipline. Ovi kurikulumi će biti veoma fleksibilni i omogućavaju učenicima da personalizuju svoje obrazovanje, birajući šta, gde i kada da studiraju i dobiju evropsku diplomu. Evropski univerziteti će takođe doprinijeti održivom ekonomskom razvoju regiona u kojima se nalaze, jer će njihovi studenti blisko sarađivati sa kompanijama, opštinskim vlastima, akademicima i istraživačima kako bi pronašli rešenja za izazove sa kojima se njihovi regioni suočavaju.

Ukupno, budžet od 85 miliona eura dostupan je za prvih 17 „evropskih univerziteta“. Svaka alijansa će u naredne tri godine primiti do 5 miliona eura kako bi započela implementaciju svojih planova i otvorila put za druge institucije visokog obrazovanja širom EU. Njihov napredak će se pažljivo pratiti.

Ovaj prvi poziv - zajedno sa drugim koji će biti pokrenut ove jeseni - testiraće različite modele za implementaciju novog koncepta evropskih univerziteta i njegov potencijal za jačanje visokog obrazovanja. Za sljedeći dugoročni budžet EU koji traje od 2021. do 2027. godine, Komisija je predložila da se u potpunosti iskoriste evropski univerziteti u okviru programa Erasmus+, sa značajno povećanim budžetom. Svaki savez je sastavljen u prosjeku od sedam visokoškolskih ustanova iz svih dijelova Europe, što dovodi do novih partnerstava. Ovo odražava distribuciju aplikacija primljenih od različitih zemalja.

 

Background

Evropska komisija predložila je ovu novu inicijativu liderima Evropske unije uoči samita Goteborga u novembru 2017. godine. Inicijativa je podržana od strane Evropskog savjeta u decembru 2017. godine, koji je pozvao na nastanak najmanje 20 evropskih univerziteta do 2024. godine i dio je podstaknuti ka uspostavljanju evropskog obrazovnog prostora do 2025. godine. Razvijen zajedno sa državama članicama, visokoškolskim ustanovama i studentskim organizacijama, koncept evropskih univerziteta privukao je prijave iz 54 saveza u kojima je učestvovalo više od 300 institucija visokog obrazovanja iz 28 država članica i drugih zemalja programa Erasmus+.

 

Editorial Sections: