​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Završen tvining projekat „Podrška Poreskoj upravi“

24/06/2019 - 11:49
News stories

Poreski sistem Crne Gore je unaprijeđen u okviru projekta „Podrška Poreskoj upravi“, prije svega usklađivanjem zakona sa pravnom tekovinom EU i jačanjem kapaciteta Poreske uprave. To je saopšteno na konferenciji povodom završetka ovog projekta, koji je finansirala Evropska unija, a implementirala Međunarodna i iberoamerička fondacija za upravu i javne politike (FIIAPP), zajedno sa Poreskom upravom Španije i Poreskom upravom Crne Gore, kao partnerima na projektu.

Tokom projekta izrađen je set preporuke, koje se mogu podijeliti u četiri komponente: usklađivanje crnogorskih zakona sa pravnom tekovinom EU, obuka zaposlenih u Poreskoj upravi, postavljanje osnova za automatsku razmjenu informacija i osnivanje Centralne kancelarije za vezu i detaljna analiza postojećih IT kapaciteta i definisanje potreba za povezivanje sa sistemima poreskih uprava EU.

 

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav istakao je da očekuje da će postignuti rezultati doprinijeti većem stepenu poštovanja poreskih propisa i većoj naplati državnih prihoda.

Ministar finansija Darko Radunović potvrdio je da je projekat dao konkretan doprinos u sprovođenju poreske politike u Crnoj Gori. Radunović je pojasnio da ovakve aktivnosti doprinose ostvarivanju cilja, a to je stvaranje ambijenta pogodnog za investiranje i razvoj preduzetništva, prije svega kroz uspostavljanje sistema koji je baziran na niskim poreskim stopama. 

Direktor Poreske uprave Crne Gore Miomir M. Mugoša saopštio je da projekat pomogao Crnoj Gori u ispunjavanju zahtjeva iz Pregovaračkog poglavlja 16 – Oporezivanje. On očekuje da će daljom modernizacijom poslovnih procesa i nabavkom integrisanog informacionog sistema, što je planirano u okviru drugog EU projekta „Reforma poreske administracije“, crnogorska Poreska uprava biti spremna za pristupanje Evropskoj uniji.

Direktor Poreske uprave Španije Hesus Gaskon je naglasio da će se uspješna saradnja između poreskih uprava Španije i Crne Gore nastaviti, zahvaljujući snažnoj povezanosti uspostavljenoj tokom trajanja projekta.  Savjetnik za ekonomska pitanja u Ambasadi Španije Havijer Alvarez pozdravio je realizaciju projekta, kao jedne od aktivnosti na jačanju bilateralnih odnosa Španije i Crne Gore.

 

Projekat „Podrška Poreskoj upravi“, koji je trajao 18 mjeseci, prvi je tvining projekat realizovan u Poreskoj upravi Crne Gore vrijedan milion eura, pri čemu je EU obezbijedila 900.000 eura, a Vlada Crne Gore 100.000 eura. 

Editorial Sections: