​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Poplave ne poznaju granice

08/02/2019 - 12:24
News stories

Polovinom aprila 2018 godine započela je  realizacija dvogodišnjeg projekta „Nepogode ne poznaju granice” koji ima za cilj jačanje kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Albanije koje se bave zaštitom i spasavanjem a sve u cilju smanjenja rizika od katastrofa, sa akcentom na zaštitu od poplava kao i informisanje stanovništva o rizicima od poplava. Projekat  finansira Evropska unija.

Ovaj projekat prekogranične saradnje realizuje se u Crnoj Gori i Albaniji, a glavne aktivnosti uključuju nabavku opreme za zaštitu od poplava i prognoziranje hidrometeoroloških prilika, treninge za predstavnike institucija i službi koje se bave zaštitom i spasavanjem i upravljanjem u slučajevima vanrednih situacija, prekogranične pokazne vježbe, ažuriranje baze podataka poplava u regionu Skadarskog jezera i mnoge druge.

U okviru projekta, održana je prekogranična pokazna vježba na temu zaštite i spasavanja u slučaju poplava u kojoj je 26 spasilaca iz Crne Gore i Albanije provjerilo i pokazalo spremnost za spasavanje u slučajevima poplava i na brzim vodama po sistemu Rescue 3.

“Iskustva stečena kroz ovaj projekat a posebno iskustva stečena na pokaznoj vježbi nam mnogo znače. Ovo je bila moja druga vježba na brzim vodama. Naučili smo kako da prepoznajemo tok vode, kako da odredimo lokacije na kojima je moguća evakuacija i još mnogo drugih i vrlo korisnih stvari. Istakao bih da nas je na vježbi bilo šestorica iz Ulcinja što je značajno doprinijelo izgradnji naših kapaciteta. Zahvalio bih se i instruktorima. Josip Granić, Ivan Safradin, Rene Tonkli i Danijel Frleta su učinili sve da nove vještine savladamo sa uspjehom.” kazao je Kadro Kurti, predstavnik Službe zaštite i spasavanja Ulcinj.

Vježbi je prethodila četvorodnevna obuka spasilaca iz dvije zemlje koja je uključivala teorijski i praktični dio a tokom koje su učesnici imali priliku da od licenciranih instruktora iz Hrvatske gorske službe spasavanja uče o savremenim metodama zaštite i spasavanja u slučajevima poplava i na brzim vodama. Polaznici koji su tokom obuke savladali znanja i vještine koje ovakva vrsta obuke zahtijeva i dobili međunarodno priznate sertifikate Rescue 3.

“Cjelokupan utisak je odličan. Savladali smo nove i korisne vještine. Izgradili smo timski duh i timski rad. Sa kolegama iz Albanije kao da nije postojala jezička barijera. Tokom vježbe smo funkcionisali kao jedan tim. Na kraju smo odradili zajedničku vježbu dva tima i pokazali da možemo da zajedno funkcionišemo u situacijama za koje smo se spremali.” kazao je Miloš Bojović, predstavnik Službe zaštite i spasavanja Podgorica

Unaprijeđenje prekogranične saradnje u ovoj oblasti je od velikog značaja za obje zemlje koje se suočavaju sa sličnim problemima koje donose prirodne nepogode. To je jedan od najznačajnijih segmenata projekta, budući da poplave ne poznaju granice i da se dvije zemlje često suočavaju sa istim ili sličnim problemima, koji se u mnogim situacijama mogu bolje i efikasnije zajednički rješavati. Projekat sprovodi FORS Montenegro  u partnerstvu sa Direktoratom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Prefekturom Skadar iz Albanije, a finansira ga Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020.

Editorial Sections: