​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo 2014-2020

06/02/2019 - 16:17
News stories

Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija poziva zainteresovane aplikante da učestvuju u sljedećim informativnim sesijama: 

26. febraur 2019.

Djakovica, Kosovo

Hotel Carshia e Jupave

Ismail Qemajli 9

11:00 h 

 

27. febraur 2019

Peć, Kosovo

Hotel Dukagjini, 

Sheshi i Deshmoreve 3 11:00 h

 

28. febraur 2019

Kolašin, Crna Gora

Hotel Four Points by Sheraton

Radosa Maskovica bb 11:00 h

 

01. mart 2019

Ulcinj, Montenegro

Hotel The Long Beach, 

Velika Plaza bb 11:00 h

Editorial Sections: