Delegation of the European Union to Montenegro

EU podržala dalju profesionalizaciju crnogorskih medija sa skoro pola miliona eura

19/04/2017 - 14:42
News

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori predstavila je danas Program za profesionalizaciju medija kroz koji će odabranim projektima namijenjenim jačanju istraživačkog novinarstva, medijske etike i slobode izražavanja biti dodijeljeno preko 450 hiljada eura.

Na konferenciji u EU info centru, ambasador EU u Crnoj Gori, Aivo Orav podsjetio je na to koliki značaj Evropska unija poklanja slobodi medija i izražavanja, naglasivši da ona čini osnovni princip svakog slobodnog društva, ali i ključni indikator spremnosti zemlje da postane dio Evropske unije.

„Svi mediji u Crnoj Gori morali bi biti u poziciji da slobodno izvještavaju i da sami biraju svoju uređivačku politiku. Međutim, da bi to mogli, moraju se poštovati medijske slobode, a naročito se moraju riješiti svi slučajevi nasilja nad novinarima“, kazao je ambasador Orav.

On je rekao i da se nada da će Program za profesionalizaciju medija u Crnoj Gori pomoći da se poboljšaju uslovi za kvalitetno novinarstvo. „Dostupnost različitih uglova jedne priče je od koristi svim građanima, pod uslovom da su činjenice predstavljene korektno i u potpunosti. Crnogorske institucije takođe imaju koristi od konstruktivne kritike i kvalitetnog izvještavanja“, kazao je Orav, napominjući da snaga medija da oblikuju javno mnjenje nosi i velike odgovornosti.

Korisnici projekata su Radio Televizija Crne Gore (RTCG) u saradnji sa Evropskom radio-difuznom unijom (EBU), Televizija Vijesti u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u saradnji sa TV Prva i Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) u saradnji sa Balkanskom mrežom za istraživačko novinarstvo (BIRN).

Kroz ove projekte će u narednih nešto više od godinu, crnogorska publika dobiti nove kvalitetne medijske sadržaje, poput novog serijala istraživačke emisije Mehanizam RTCG-a, nove sedmične emisije TV Vijesti, te istraživačkih priča Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore i dokumentarnih sadržaja TV Prva. Osim produkcije novih medijskih sadržaja, kroz ove projekte crnogorskim novinarima biće pružena dodatna obuka i osnaženi kapaciteti samih medija, pa će tako na primjer po prvi put u regionu RTCG, kao nacionalni javni servis, dobiti istraživačku redakciju, a TV Vijesti ombudsmana za pritužbe građana.

Kako je kazala predstavnica jednog od podržanih projekata, predsjednica CIN-CG, Milka Tadić-Mijović, ovi projekti ojačaće i veze među samim novinarima u Crnoj Gori. „Zahvaljujući ovom programu Delegacije, nakon mnogo godina podijeljenosti, data nam je šansa da se okupimo na istom zadatku - jačanju slobode medija“.

Program za profesionalizaciju medija Crne Gore dio je Instrumenta za civilno društvo (Civil Society Facility) kroz koji su do sada podršku dobijale isključivo nevladine organizacije. Zato ovaj program predstavlja svojevrsnu prekretnicu u podršci Evropske unije Crnoj Gori i prvi je ovakav vid podrške medijima.

Više informacija o projektima i njihovim ciljevima i aktivnostima možete naći ovdje.

Languages:
Editorial Sections: