​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Zajednička izjava sa osmog sastanka Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Crne Gore

Bruxelles, 20/06/2017 - 20:40, UNIQUE ID: 170621_7
Press releases

Zajednička izjava sa osmog sastanka Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Crne Gore

1. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje EU-Crna Gora (SSP) održao je osmi sastanak 20. juna 2017. godine. Sastankom je predsjedavao Aleksandar Andrija Pejović, ministar evropskih poslova Crne Gore. Helena Dali, ministarka za evropske poslove i jednakost Malte, predvodila je delegaciju Evropske unije (u ime visoke Visoka predstavnica za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Federike Mogerini). Kristijan Danijelson, generalni direktor za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju, predstavljao je Evropsku komisiju.

2.Sastanak Savjeta pružio je pravovremenu priliku za ocjenu napretka Crne Gore u pripremama za pristupanje, kao i za razmatranje prioriteta daljeg rada u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

3.U kontekstu pristupnih pregovora, Savjet za stabilizaciju i pridruživanje pozdravio je otvaranje niza pregovaračkih poglavlja od posljednjeg sastanka. Takođe se raduje otvaranju još dva poglavlja, poglavlja 1. (Slobodno kretanje roba) i poglavlja 22. (Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata), kao i privremenom zatvaranju poglavlja 30. (Vanjski odnosi). Savjet je ohrabrio Crnu Goru da nastavi da radi na ispunjavanju svih mjerila i da nastavi da se fokusira na temeljna pitanja procesa pristupanja: vladavinu prava, ekonomsko upravljanje i reformu javne uprave. Pozdravio je uključivanje predstavnika civilnog društva u pripreme za pristupanje EU i za povezane reforme, te ohrabrio Crnu Goru da nastavi sa unapređenjem mehanizama konsultacija sa civilnim društvom.

4.Što se tiče Kopenhaških političkih kriterijuma, Savjet je uzeo u obzir parlamentarne izbore održane 16. oktobra 2016. u Crnoj Gori, koji su sprovedeni u znatno revidiranom pravnom okviru, i generalno, na participativniji i transparentniji način. S obzirom na trenutni bojkot rada Skupštine od strane opozicije, Savet za stabilizaciju i pridruživanje podstakao je sve relevantne aktere da političku debatu vrate demokratskim institucijama, posebno parlamentu, gdje i pripada. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje uzeo je u obzir istrage i tekuće pravne postupke vezane za događaje na dan izbora i oko dana izbora.

5.Savjet je pozdravio kontinuirano sprovođenje Akcionih planova za poglavlja 23 i 24 u Crnoj Gori. Podsjetio je kako je za sveukupni tempo pregovaračkog procesa neophodno da cijeli sistem vladavine prava donosi konkretnije rezultate i ojačan i održiv bilans rezultata, posebno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući efikasne istrage, krivična gonjenja i konačne presude. S tim u vezi, Savjet je pozitivno ocijenio značajan napredak postignut u reformi zakonodavstva i izgradnji institucija te potvrdio napredak u uspostavljanju inicijalnog bilansa rezultata u suzbijanju korupcije na visokom nivou i nekih oblika organizovanog kriminala. Savjet je istakao da je bilans rezultata ostao ograničen u nekim oblastima prevencije korupcije, oduzimanja i konfiskacije imovine, trgovine ljudima i pranja novca. Ovo se takođe odnosi na nasilje nad novinarima.

6.Sa dodatnim osvrtom na političke kriterijume, Savjet je podsetio na važnost slobode medija i ohrabrio institucije da pojačaju svoje napore u stvaranju okruženja koje pogoduje istraživačkom novinarstvu i slobodi medija uopšte.

7.Što se tiče javne uprave, Savjet je pozdravio usvajanje strategije reforme javne uprave za period 2016-2020 i podstakao blagovremenu implementaciju akcionog plana. Savjet je naglasio značaj razmatranja preostalih pitanja koja se tiču kapaciteta javnih službi, u cilju buduće efikasne implementacije i primjene pravne tekovine EU.

8.Savjet za stabilizaciju i pridruživanje pohvalilo je Crnu Goru na njenoj kontinuiranoj posvećenosti regionalnoj saradnji i konstruktivnoj ulozi u održavanju regionalne stabilnosti. Pozdravio je aktivno učešće u brojnim regionalnim inicijativama u jugoistočnoj Evropi i dobre susjedske i bilateralne odnose koje ostvaruje sa drugim zemljama proširenja i članicama EU. Savjet je pozdravio kontinuitet sastanaka u obliku zajedničkih odbora uspostavljenih u okviru bilateralnih sporazuma u skladu sa SSP-om.

9.Savjet je snažno pohvalio Crnu Goru na dosljednoj saradnji sa EU po pitanjima vanjske politike, posebno njenu punu usklađenost sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije.

10.Savjet je uzeo u obzir nedavno završen veliki korak Crne Gore ka daljim evro-atlantskim integracijama, kao priznanje reformskih napora zemlje, posebno u području vladavine prava.

11.Što se tiče ekonomskih kriterijuma, Savjet je pozdravio podnošenje trećeg programa ekonomskih reformi u januaru 2017. godine. Savjet je pozvao Crnu Goru da obezbijedi dosljedno i blagovremeno postupanje u odnosu na političke smjernice date u zajedničkim zaključcima Ekonomskog i finansijskog dijaloga usvojenim 23. maja 2017. godine između EU Savjeta za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN) i Zapadnog Balkana i Turske. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje ohrabrio je Crnu Goru da preduzme dodatne napore kako bi se osigurala fiskalna održivost, kontrola javnog duga, poboljšanje poslovnog okruženja i diversifikacija ekonomije. Savjet je naglasio da će se nacrt srednjoročnog paketa fiskalne konsolidacije, predstavljen početkom juna, sveobuhvatnije baviti ovim problemom i da ga sada treba odobriti i implementirati kako bi se postigla fiskalna održivost.

12.Savjet je razmotrio stanje bilateralnih odnosa u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Pozdravio je pozitivan bilans rezultata Crne Gore u sprovođenju obaveza u okviru SSP, uključujući i odredbe povezane sa trgovinskim pitanjima, od njegovog stupanja na snagu 1. maja 2010. godine, ohrabrujući Crnu Goru da kompletira usklađivanje zakona o kontroli državne pomoći.

13.U Savjetu su takođe razmijenjena mišljenja u pogledu nedavnih dešavanja u regionu Zapadnog Balkana.

Napomena: Ovo nije zvaničan prevod; engleska verzija teksta objavljena ovdje ostaje zvanična verzija.

Languages: