​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Putovanje u EU sa Crnoj Gori

06/06/2017 - 12:40
Travel to the EU

Informacije za stanovnike Crnoj Gori o programu Erasmus +.

25. septembra 2014. godine, Vizni informacioni sistem (VIS) za šengenske vize za kraći boravak počeo je sa radom u svim konzulatima država članica šengenskog prostora sa Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo*, Crna Gora i Srbija) i Turskoj. Ovo je dio postepenog globalnog uvođenja VIS-a (koji je započeo u oktobru 2011. godine), koji treba da dovede do povezivanja svih konzulata država članica šengenskog prostora širom svijeta. Planirano je da se njegovo uvođenje na globalnom nivou završi na ljeto 2015. godine.

S obzirom na to da se VIS odnosi isključivo na šengenske vize za kraći boravak, ova procedura se neće odnositi na državljane Albanije koji posjeduju biometrijski pasoš. Međutim, oni stanovnici Albanije koji, zbog svoje nacionalnosti, moraju da zadovolje uslove procedure za šengensku vizu, podliježu i VIS proceduri. 

 • AUSTRIJA
 • BUGARSKA
 • HRVATSKA
 • ČEŠKA REPUBLIKA  sa otpravnikom poslova
 • FRANCUSKA
 • NJEMAČKA
 • GRČKA
 • MAĐARSKA
 • ITALIJA
 • POLJSKA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAČKA
 • SLOVENIJA
 • UJEDINJENO KRALJEVSTVO

Erasmus+ je program Evropske unije posvećen aktivnostima u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta. Između 2014. i 2020. godine, četiri miliona ljudi će kroz ovaj program dobiti priliku za učenje, obuku i sticanje životnog iskustva u instranstvu.

Erasmus+ zamjenjuje niz starijih programa, uključujući i program međunarodne razmjene Erasmus Mundus.

Za informacije o jezičkoj podršci, dokumentima za podnosioce prijava i upravljanju predlozima, pogledajte odjeljak Resursi na Erasmus + web portalu.

Languages:
Editorial Sections:

Author