​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Evropska Unija & Crna Gora

06/06/2017 - 12:40
EU relations with Country

Crna Gora je kandidat za članstvo u EU. Evropsku perspektivu zemlje potvrdio je Savjet u junu 2006. godine, nakon priznavanja nezavisnosti Crne Gore od strane zemalja članica EU.

Crna Gora je kandidat za članstvo u EU. Evropsku perspektivu zemlje potvrdio je Savjet u junu 2006. godine, nakon priznavanja nezavisnosti Crne Gore od strane zemalja članica EU.

Na osnovu odluke Savjeta ministara EU, donešene 15. septembra 2006. godine, pokrenut je politički dijalog na ministarskom nivou između Vlade Crne Gore i institucija EU. Prvi u nizu takvih razgovora desio se 22. januara 2007. godine, a ovakvi politički sastanci se od tada organizuju na godišnjem nivou.

22. januara 2007. godine, Savjet EU je donio odluku o usvajanju novog Evropskog partnerstva sa Crnom Gorom. Prioriteti koji su naznačeni u ovom dokumentu, uvršteni su u Akcioni plan za sprovođenje preporuka Evropskog partnerstva koji je Vlada usvojila u maju 2007. godine. Izvještaji o ispunjavanju preporuka redovno se dostavljaju.

5. oktobra 2007. godine, Crna Gora je potpisala Stabilisation and Association Agreement (SAA)(Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju) i Interim Agreement on trade and trade-related issues(Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima). Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima je stupio na snagu 1. januara 2008. godine dok je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu 1. maja 2010.godine.

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Crna Gora je i formalno sklopila dogovor o pridruživanju sa Evropskom zajednicom i državama članicama, čime je i prihvatila odgovornost za svoju evropsku budućnost. Sporazum su jednoglasno pozdravile sve parlamentarne partije, pa ga je Skupština Crne Gore ratifikovala 13. novembra 2007. godine. Evropski Parlament je svoju saglasnost dao 13. decembra 2007. godine. Privremeni sporazum omogućava Crnoj Gori i EU da iskoriste djelove SSP-a koji se odnose na trgovinu, dok se sam sporazum ne ratifikuje u cjelosti. Vlada Crne Gore usvojila je akcioni plan o sprovođenju ovog sporazuma 17. maja 2007. godine. Privremeni sporazum je na snagu stupio 1. januara 2008. godine. Privremeni odbor, odgovoran za obezbjeđivanje adekvatne implementacije Privremenog sporazuma, održao je inauguracionu sjednicu 22. januara 2008. godine. 

Sporazum između EU i Crne Gore o viznoj liberalizaciji (Visa Facilitation) i readmisiji (Readmission) stupio je na snagu 1. januara 2008. godine.

Od 19. decembra 2009. godine, vizni režim za EU je izmijenjen, čime je građanima Crne Gore (kao i njihovim susjedima iz Srbije i bivše jugoslovenske Republike Makedonije) omogućeno da bez viza putuju u svih 25 članica koje pripadaju Šengen zoni, ali i u tri zemlje koje nijesu dio EU (Island, Norveška i Švajcarska). Ovo je konačan rezultat procesa koji je pokrenut u maju 2008. godine. Ukidanje viznog režima zahtijevalo je ispunjavanje ključnih odredbi u oblasti vladavine prava, izdavanja putničkih dokumenata i bezbjednosti granica.

Crna Gora je podnijela zahtjev za članstvo u EU 15. decembra 2008. godine. U skladu sa članom 49 Ugovora o Evropskoj uniji, 23. aprila 2009. godine Savjet je uputio zahtjev Evropskoj komisiji da pripremi mišljenje o zahtjevu Crne Gore za članstvo.

22. jula 2009. evropski komesar Oli Ren u Podgorici uručio je premijeru Milu Đukanoviću Upitnik Evropske komisije koji treba da pomogne u pripremi procjene spremnosti zemlje da ispuni obaveze za članstvo u EU. Premijer Crne Gore, Milo Đukanović, 9. decembra je predao odgovore na pitanja iz Upitnika Evropske komisije komesaru Renu.

9. novembra 2010. godine Evropska komisija je objavila pozitivno Mišljenje o spremnosti Crne Gore za članstvo, kojim se preporučuje da Savjet Crnoj Gori dodijeli status kandidata i 17. decembra 2010. godine Evropska unija je dodijelila Crnoj Gori zvanični status zemlje kandidata.

Pristupni pregovori sa Crnom Gorom otvoreni su 29. juna 2012. godine. Zaključno sa 20. junom 2017, otvoreno je 28 pregovaračkih poglavlja, uključujući poglavlja o vladavini prava, 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, a tri poglavlja su privremeno zatvorena (25 – Nauka i istraživanje, 26 – Obrazovanje i kultura, 30 – Vanjski odnosi). Mjerila za otvaranje postavljena su za 11 poglavlja.

Diplomatski odnosi između Crne Gore i Evropske unije vode se putem Misije Crne Gore pri EU u Briselu, koja radi u punom kapacitetu od 2006. godine, i Delegacije EU u Crnoj Gori, u Podgorici, koja je sa radom počela u novembru 2007. godine.

Languages:
Editorial Sections:

Author