​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Svaki oblik nasilja nad djecom je neprihvatljiv

25/11/2021 - 12:21
News stories

Panel povodom Svjetskog dana djeteta

Izvještaj EU o Crnoj Gori za 2021. ističe da nasilje nad djecom i dalje izaziva ozbiljnu zabrinutost, rekla je ambasadorka EU Oana Kristina Popa na panel diskusiji koju su zajednički organizovali Parlament i UNICEF, povodom Svjetskog dana djeteta. Ambasadorka Popa je takođe kazala da pravne tekovine EU u ovoj oblasti nisu ograničene samo na Poglavlje 23, dodajući da najmanje 17 poglavlja sadrži odredbe koje se odnose na prava i zaštitu djece.

“Promocija i zaštita prava djeteta zahtjeva pojačanu saradnju sa nacionalnim vlastima i civilnim društvom, kako bi djeca bila punopravni članovi društva. U ovoj oblasti u našim društvima, uključujući i Crnu Goru, ostaje još dosta toga da se uradi, ali zajedničkim radom moguće je postići konkretne promjene i unaprijediti živote najugroženijih u društvu. Možete računati na podršku EU dok radite na tom cilju.” kazala je Popa.

Popa je istakla da se Strategija EU o pravima djeteta fokusira na borbu protiv nasilja nad djecom kroz jačanje zaštite djece i jačanje pravde po mjeri djece i predlaganjem konkretnih inicijativa Evropske unije i globalnih inicijativa.

 

Predsjednik parlamenta Aleksa Bečić istakao je da je neprihvatljiv svaki oblik nasilja nad djecom. On je naveo da je za suzbijanje nasilja nad djecom i sprječavanje njihove eksploatacije potreban zajednički i institucionalni odgovor.

Bečić je kazao da Parlament “osim što je širom otvorio vrata za sve građane, pa tako i za djecu i promociju i zaštitu njihovih prava”, ostaje raspoložen za sve konstruktivne predloge koji uključuju najbolje svjetske prakse za unaprijeđenje zakonodavnog okvira u borbi protiv nasilja nad djecom.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander naveo je da kada god dijete postane žrtva, svjedok ili počinilac nasilja, nismo uspjeli kao društvo.

Prema njegovim riječima takve situacije pokazuju da “nismo uspjeli da zaštitimo djecu, niti da im pružimo pozitivne uzore i podršku koji su im neophodni kako bi naučili da sukobe rješavaju na miran način.”

Na događaju su prikazani video snimci koje je u različitim prilikama pripremao UNICEF na temu zaštite od nasilja nad djecom, kao i u svrhu podizanja svijesti o nasilju nad djecom i promocije servisa putem kojeg se djeca u riziku ili žrtve nasilja mogu obratiti za pomoć. Emitovano je i obraćanje izvršnog direktora Globalnog partnerstva za zaustavljanje nasilja Hauarda Tejlora.

 

Editorial Sections:

Author