​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Uručeni sertifikati RE medijatorima

18/10/2021 - 16:04
News stories

Medijatori će pomagati Romima i Egipćanima u zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i socijalnom staranju

 

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava i njemačka organizacija "Help", organizovali su dodjelu sertifikata polaznicima koji su završili obuku za saradnike u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zapošljavanja.

Kao dio „Socijalne inkluzije Roma i Egipćana putem medijacije“, projekat se sprovodi u okviru zajedničkog Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, koji sufinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Projekat sprovodi Help u partnerstvu sa opštinama Podgorica, Ulcinj i Berane, dok je institucija korisnik Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Cilj projekta je da obučeni posrednici u socijalnoj inkluziji pruže pomoć građanima romske i egipćanske populacije u ostvarivanju njihovih prava u oblastima socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i zapošljavanja.

Savjetnica za ljudska prava u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Frieda Wuenschmann , poručila je da joj je veoma drago što je EU odlučila da zajedno sa Vladom Crne Gore finansira ovaj projekat sa pola miliona eura.

„Projekat, koji sprovodi naš partner, nevladina organizacija Help, još jedna je demonstracija naše dugotrajne posvećenosti podršci Crnoj Gori da osigura potpunu integraciju RE populacije. Takođe, važno je pohvaliti napore Crne Gore u uključivanju i integraciji Roma i Egipćana u oblasti kulture, obrazovanja, lokalne samouprave, medija i društveno-ekonomskih prava. Ovo je veoma važno za pregovore Crne Gore o pristupanju EU u Poglavlju 19 o socijalnoj politici i zapošljavanju. Rad RE posrednika ima za cilj osigurati bolju komunikaciju i saradnju između zajednice RE i crnogorskih vlasti i zasnovan je na pomoći najbolje prakse razvijenoj u prethodnim projektima. ”poručila je Wuenschmann.

Wuenschmann smatra da je vrlo važno što su medijatori u najvećem broju iz RE zajednice,zbog njihovog znanja jezika, kulture i istorije. Kako je kazala, važno je što će se ovaj model primjenjivati na teritoriji cijele zemlje.  Poručila je da Vlada i institucije treba da sistematizuju radna mjesta za medijatore - u radu lokalnih i državnih organa.

Bojan Božović, generalni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava je naglasio da je upravo ministarstvo koorisnička instutucija ovog projekta. Zahvalio se EU za dodijeljena sredstva uz, kako je rekao, kontribuciju iz budžeta Crne Gore.

“Želim da naglasim da je ovaj projekat u skladu sa posvećenošću Vlade Crne Gore i resornog Ministarstva  za kreiranje i implementaciju politike, za brže i potpuno socijalno uključivanje, kao i poboljšanje ekonomskog položaja Roma i Egipćana”, rekao je Božović. 

Help-ov medijator Dijamant Pajazitaj koji već ima dugodišnje medijatorsko iskustvo, ali koji je i prošao i ovu sertifikovanu obuku zahvalio se EU i Vladi Crne Gore koji su podržali Help-ovu ideju. Ministarstvu za ljudska i manjinska prava zahvalio se na podršci na motivisanju mladih iz RE populacije, da se uključe u ovaj projekat i prođu obuku.

“Moje angažovanje u Help-u u protekle četiri godine pokazalo je da jednako koliko smo potrebni našoj populaciji toliko smo potrebni i institucijama. Jer nijesmo pomagali samo našoj zajednici, već smo istovremno pomagali i instutucijama i njima olakšali posao. Posebno me raduje što smo napravili mrežu u 11 opština,” rekao je Pajazitaj. 

Ugovore sa medijatorima potpisao je Klaus Mock, regionalni koordinator Help-a, koji je izrazio  zadovoljstvo da je ovaj institut -  koji je Help uveo već nekoliko godina, prepoznat kao važan za dalju integraciju RE populacije u  Crnoj Gori, kao i što je dobio podršku crnogorskih institucija i EU.

Obuku je za zdravstvenu zaštitu, socijalno staranje i zapošljavanje  prošlo  je 43 medijatora, a njih 38 je dobilo sertifikate i biće u narednih godinu dana raspoređeni u 11 crnogorskih opština.

 

Editorial Sections:

Author