​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Zaposleni u Delegaciji EU čistili plažu Buljarica

25/09/2021 - 15:34
News stories

Održana akcija čišćenja obala u 15 crnogorskih gradova

 

Peti put zaredom pod pokroviteljstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, NVO Zero Waste u saradnji sa velikim brojem lokalnih nevladinih organizacija i brojnim partnerima organizovala je akciju čišćenja posvećenu Evropskom i Međunarodnom danu čišćenja obala. Preko 500 volontera sakupljalo je otpad sa 19 lokacija u 15 crnogorskih gradova.

Osoblje Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori pridružilo se akciji čisteći plažu Buljarica u Budvi. Poruka same akcije jeste skretanje pažnjje na urgentnu potrebu zaštite rijeka, mora i okeana. Oko 95% otpada koji završi u riječnim tokovima, morima i okeanima, završi na morskom dnu uništavajući biljni i životinjski svijet. Samo 5% otpada završi na obalama. To znači da otpad koji sakupimo sa obala čini samo vrh ledenog brijega, kazao je Saša Palibrk iz EU info centra.

 

“Pravo rješenje problema je prestanak upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu, koja je najveći neprijatelj rijeka, mora i okeana. U Evropi 80-85% otpada na plažama čini plastika. EU je preduzela konkretne korake da zabrani plastiku za jednokratnu upotrebu i da prisili velike kompanije da ograniče svoju proizvodnju i potrošnju plastike. Očekujemo da će Crna Gora slijediti taj primjer. Prije nekoliko dana, Crna Gora je obilježila 30 godina postojanja ekološke države. Krajnje je vrijeme da se riječi pretvore u djela i smanji plastika za jednokratnu upotrebu, kao i da se odlaganje i tretman otpada učini efikasnijim.” kazao je Palibrk.

Akcija čišćenja održana je na 19 lokacija u 15 opština: Podgorica, Danilovgrad, Nikšić, Žabljak, Mojkovac, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Gusinje, Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar i Ulcinj. Uz čišćenje otpada svake godine se vrši i njegova revizija i svake godine rezultati su jako slični. Više od polovine otpada čine flaše za jednokratnu upotrebu. Najveći zagađivači su svjetske, ali i lokalne kompanije koje proizvode napitke u ambalaži za jednokratnu upotrebu.

 

“Svake godine preko 65% sakupljenog otpada čine plastične boce i to je najveći problem i na to smo ove godine fokusirani. Vršiće se revizija plastičnih boca, staklenih boca i limenki. Takođe, ovom akcijom želimo da podignemo svijest ljudi da se smanji upotreba plastike za jednokratnu upotrebu.  Takođe bi svako svojim primjerom trebalo da pokaže kako da se mijenjamo. Početak je da prestanemo da kupujemo proizvode u ambalaži za jednokratnu upotrebu.” kazala je Milica Boca iz organizacije Zero Waste.

Sakupljeni otpad će biti kategorizovan i dokumentovan kao dio globalne inicijative #BrandAudit. Dobijeni podaci će biti korišćeni za sačinjavanje preporuka proizvođačima i opštinama u pogledu smanjenja otpada, njegovog sakupljanja, ponovne upotrebe i boljeg recikliranja. O rezultatima akcije u Crnoj Gori mediji će biti obaviješteni početkom oktobra.

Editorial Sections:

Author