​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Evropljani snažno podržavaju nauku i tehnologiju pokazuje novo istraživanje Eurobarometra

23/09/2021 - 16:18
News stories

 

Novo istraživanje Eurobarometra o „znanju i stavu evropskih građana prema nauci i tehnologiji“ pokazuje da 9 od 10 građana EU (86%) smatra da je ukupan uticaj nauke i tehnologije pozitivan. Očekuju da će niz tehnologija koje se trenutno razvijaju imati pozitivan uticaj na naš način života u narednih 20 godina: prije svega, solarna energija (92%), vakcine i suzbijanje zaraznih bolesti (86%) i vještačka inteligencija (61%) .

Štaviše, rezultati otkrivaju visok nivo interesovanja za nauku i tehnologiju (82%) i želju građana da saznaju više o tome na mjestima poput gradskih skupština, muzeja i biblioteka (54%). U mnogim oblastima, interesovanje građana EU, očekivanja i angažovanje u nauci i tehnologiji poraslo je poslednjih godina. Ispitanici najčešće pominju zdravstvenu i medicinsku njegu i borbu protiv klimatskih promjena na pitanje u kojim oblastima istraživanja i inovacije mogu napraviti razliku. Ovi rezultati su u skladu sa sve većim interesovanjem za nova medicinska otkrića, koja su porasla sa 82% na 86% od 2010. godine.

Komesarka za inovacije, istraživanja, kulturu, obrazovanje i mlade, Marija Gabrijel, rekla je: „Sveukupni pozitivan stav prema nauci i tehnologiji je ohrabrujući jer su neophodni za odgovor na koronavirus, klimatske promjene, gubitak biodiverziteta i niz drugih hitnih problema i izazova. U isto vrijeme, moramo da odgovorimo na zabrinutost građana da koristi nauke i tehnologije nijesu ravnomjerno raspoređene, da više pažnje posvetimo rodnim dimenzijama u sadržaju istraživanja i da istražimo kako se istraživanje i inovacije mogu sprovesti uz veće učešće građanima i drugih zainteresovanih strana."

Istraživanje Eurobarometra takođe otkriva izazove za istraživanje i inovacije. Mnogi građani EU misle da nauka i tehnologija uglavnom pomažu poboljšanju života onih kojima je već bolje (57%) i ne obraćaju dovoljno pažnje na razlike između potreba žena i muškaraca (23%). Više od polovine smatra da su istraživači u Kini (58%), SAD (57%) i Japanu (54%) ispred istraživača u EU u pogledu naučnih otkrića. Nivoi naučnog znanja takođe pokazuju velike razlike u različitim dijelovima društva.

Građani EU imaju pozitivan stav prema naučnicima i njihovim ključnim karakteristikama, poput inteligencije (89%), pouzdanosti (68%) i saradnje (66%). Više od dvije trećine (68%) smatra da bi naučnici trebalo da se umiješaju u političke debate kako bi se osiguralo da odluke uzimaju u obzir naučne dokaze.

Većina građana EU svoje informacije o razvoju nauke i tehnologije dobija sa televizije (63%), zatim na društvenim mrežama i blogovima na mreži (29%) i novinama na internetu ili u štampi (24%). Velika većina (85%) smatra da je interesovanje mladih za nauku od suštinskog značaja za budući prosperitet. Osim toga, većina smatra da uključivanje nenaučnika u istraživanje i inovacije osigurava da nauka i tehnologija odgovaraju potrebama i vrijednostima društva (61%).

Skoro tri četvrtine (72%) ispitanika smatra da bi vlade trebale osigurati da nove tehnologije budu od koristi svima, a više od tri četvrtine (79%) smatra da bi vlade trebale natjerati privatne kompanije da se uhvate u koštac sa klimatskim promjenama.

Editorial Sections:

Author