​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Eurobarometar: Optimizam u pogledu budućnosti EU najveći od 2009

10/09/2021 - 16:00
News stories

Stavovi prema EU ostaju pozitivni i uglavnom stabilni, prema najnovijem Standardnom Eurobarometru sprovedenom u junu-julu 2021.

 

Optimizam u pogledu budućnosti EU dostigao je najviši nivo od 2009. godine, a povjerenje u EU ostaje na najvišem nivou od 2008. godine. Podrška euru ostaje stabilna na svom najvišem nivou od 2004. godine. Istraživanje takođe ukazuje na značajno poboljšanje percepcije stanje nacionalnih ekonomija.

Evropski građani identifikuju ekonomsku situaciju kao svoju najveću brigu na nivou EU, zatim životnu sredinu i klimatske promjene i imigraciju. Zdravlje je i dalje glavno pitanje na nacionalnom nivou, malo ispred ekonomske situacije u zemlji.

Većina Evropljana zadovoljna je mjerama koje su EU i nacionalne vlade preduzele protiv pandemije koronavirusa i smatraju da će plan oporavka „NextGenerationEU“ biti efikasan u odgovoru na ekonomske efekte pandemije. Skoro dvije trećine vjeruje EU da će u budućnosti donijeti prave odluke kako bi odgovorila na pandemiju.

1. Optimizam u pogledu budućnosti Evropske unije

Optimizam u pogledu budućnosti EU naglo je porastao od ljeta 2020., sada dvije trećine ispitanika ima pozitivno mišljenje (66%, +6 procentnih poena). Ovo je najviši nivo od jeseni 2009. Nešto više od tri od deset ispitanika pesimistično gledaju na budućnost EU (31%, -7) - najniži nivo od 2009. godine.

Jasna većina je optimistična u pogledu budućnosti EU u 26 država članica, dok je javno mnjenje u Grčkoj i dalje podijeljeno. Optimizam se povećao u 22 zemlje od ljeta 2020. godine, sa vrlo velikim porastom na Malti (75%, +25), Italiji (67%, +18) i Portugalu (76%, +15). Kao rezultat ovih promjena, optimizam je sada većinsko mišljenje u Italiji (67%) i Francuskoj (53%).

2. Imidž i povjerenje u EU

Nakon velikog povećanja između ljeta 2020. i zime 2020-2021, pozitivna slika o EU ostaje na relativno visokom nivou (45%) i većinsko je mišljenje u 20 država članica EU (neutralna slika 38%, negativna slika 16%) . Najviši rezultati zabilježeni su u Irskoj (70%) i Portugalu (62%).

Skoro polovina Evropljana vjeruje Evropskoj uniji (49%). Ovo je i dalje najviši ukupni nivo registrovan od proljeća 2008. Poverenje u nacionalne vlade neznatno se povećalo (37%), dok je povjerenje u nacionalne parlamente ostalo stabilno na 35%.

3. Glavni problemi na nivou EU i na nacionalnom nivou

Ekonomska situacija je ponovo zauzela prvo mjesto kao najvažnije pitanje sa kojim se suočava EU sa 27% pomena (-8 procentnih poena u poređenju sa zimom 2020-2021). Životna sredina i klimatske promjene porasle su sa četvrtog mjesta na jednako drugo mjesto (25%, +5), podijeljeno sa imigracijom (25%, +7), a na četvrtom mjestu slijede stanje javnih finansija država članica i zdravlje (oboje 22%). Pominjanje zdravlja značajno je opalo od zime 2020-2021 (22%, -16), kada je bila na prvoj poziciji.

Na nacionalnom nivou, zdravlje je i dalje najvažnije pitanje, mada su spominjanja značajno opala od zime 2020. do 2021. godine (28%, -16). Ekonomska situacija je na drugom mjestu, koju navodi nešto više od jedne četvrtine ispitanika (26%, -7).

4. Trenutna ekonomska situacija i euro

Od zime 2020. do 2021. godine, procenat ispitanika koji misle da je stanje njihove nacionalne ekonomije „loše“ značajno se smanjio (-11), iako to ostaje većinsko mišljenje (58%).

40% građana EU sada drži da je njihova nacionalna ekonomska situacija „dobra“, što je značajno povećanje (+11) nakon što je tri uzastopna istraživanja pokazala pad. Međutim, ovaj nivo pozitivne ocjene ostaje ispod onih izmjerenih u periodu proljeće 2017. - jesen 2019.

Percepcije o trenutnom stanju nacionalne ekonomije uvelike se razlikuju po državama članicama, u rasponu od 89% u Luksemburgu koji misle da je dobro do 9% u Grčkoj koje misle isto tako.

Podrška euru u eurozoni ostala je stabilna od zime 2020. do 2021. godine, na najvišoj tački od 2004. godine, na 79%. Visok procenat ispitanika širom EU u celini, stabilan na najvećem ikada zabilježenom nivou (70%), takođe dijeli ovo mišljenje.

5. Pandemija koronavirusa i javno mnjenje u EU

Zadovoljstvo mjerama koje je Evropska unija preduzela u borbi protiv pandemije koronavirusa značajno se povećalo od zime 2020-2021, sa više od polovine građana EU koji su sada zadovoljni (51%, +8). Nezadovoljstvo je opalo (41%, -8), dok 8% građana kaže da ne zna (stabilno).

Zadovoljstvo građana mjerama koje je njihova nacionalna vlada preduzela u borbi protiv pandemije koronavirusa takođe je značajno poraslo i postalo većinsko mišljenje (53%, +10 od zime 2020-2021). 46% je nezadovoljno (-10), dok 1% (stabilno) kaže da ne zna.

Skoro dvije trećine Evropljana vjeruje da će EU donijeti prave odluke o pandemiji u budućnosti (65%, +6 od zime 2020-2021). Ovo je većinsko gledište u svakoj državi članici EU.

Većina Evropljana misli da će „NextGenerationEU“, ​​plan oporavka EU, biti efikasan u odgovoru na ekonomske efekte pandemije koronavirusa (57%, +2 od zime 2020-2021).

Skoro sedam od deset Evropljana reklo je da su već bili vakcinisani u vrijeme terenskog rada u junu-julu ili da bi željeli da se što prije vakcinišu protiv COVID-19 (69%), a 9% je reklo da bi „voljeli da to učine u nekom trenutku u 2021. godini ”.

 

Editorial Sections:

Author