Delegation of the European Union to Montenegro

Uz podršku EU u Kotoru otvoren kreativni hab

26/07/2021 - 16:55
Notícias

Restauracijom objekta nekadašnjeg zatvora u Starom gradu, u okviru projekta „Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija – 3C”, u Kotoru je svečano otvoren Kreativni hab.

 

Projekat 3C je realizovan u okviru Interreg IPA CBC programa Italija-Albanija-Crna Gora. Ukupna vrijednost odobrenog projekta je 4.281.675,26€, od čega je iznos od 1.271.336,81€ predviđen za Resor kulture u crnogorskom Ministarstvu Prosvjete Nauke Kulture i Sporta.

Projekat je baziran na stvaranju kulturnih i kreativnih habova na tri lokacije na projektnoj teritoriji, a kroz njegovu realizaciju će osim zgrade zatvora u Starom gradu Kotoru, biti restaurirana i Zgrada Kinostudija u Tirani i lokacije u Turiju, Bari.

 

U restauriranim prostorima će se održavali programi iz svih oblasti baštine i stvaralaštva (radionice, rezidencije umjetnika, predavanja) sa ciljem razvoja kreativnih industrija u regionu. Cilj projekta je poboljšati prekogranične institucionalne kapacitete, saradnju, razmjenu dobre prakse i iskustva o potencijalima kulturnih i kreativnih industrija, podržati inovacije, konkurentnost i regionalnu kulturnu.

„Ulaganja u kreativne industrije vrlo su važna za Evropsku uniju, ne samo zbog ogromnog ekonomskog potencijala koji nose, već i zbog ključne uloge koju igraju u držanju zajednica na okupu i stvaranju osjećaja zajedničkog evropskog identiteta, kulture i vrijednosti.  Danas tako možemo vidjeti plodove ulaganja Evropske unije – u iznosu od 1,3 miliona eura – u zaštitu kulturne baštine i unapređenje kreativnih industrija u Kotoru, poručila je šefica Delegacije EU u Crnoj Gori, ambasadorka Oana Kristina Popa.

Ona je kazala da su sredstva Unije iskorištena da se ovaj prelijepi istorijski objekat obnovi i transformiše u dinamički novi centar koji će u godinama koje dolaze ugostiti brojne umjetnike iz Crne Gore i svijeta.

Poručila je da, svojom bogatom kulturnom baštinom i mnoštvom talentovanih savremenih umjetnika, Crna Gora ima mnogo da doprinese zajedničkom evropskom kulturnom identitetu i istakla da će EU nastaviti da podržava institucije, zajednice i umjetnike u ovom važnom trenutku za oživljavanje i dalji razvoj crnogorskog kulturnog sektora.

Otvarajući Hab, predsjednik opštine Kotor, Vladimir Jokić, je kazao da je uloženo mnogo vremena, truda i novca da bi se mjesto koje je mnogima bilo asocijacija za okrutnost, pretvorilo u mjesto koje će svima postati asocijacija za kreativnost.

"Zgrada koja je bila simbol okrutnosti, rešetaka i mučenja sada postaje nešto drugo. Postaje mjesto gdje će sloboda umjeti da pjeva. Dužan sam da se zahvalim svima koji su uložili nesebičan trud, restauratorima i radnicima koji su radili na zgradi i svima koji su učestvovali. Opština Kotor će dati puni doprinos radu Kreativnog haba i nadam se da ćemo imati novi centar kulturnog života u Kotoru", kazao je Jokić.

Kako je kazala glavna pregovaračica, Zorka Kordić, Projekt 3C, koji se sprovodi u okviru INTERREG Ipa Programa prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore, ima za cilj jačanje održivog turističkog upravljanja, s fokusom na podršku konceptu zaštite pojedinačnog kulturnog dobra.

Državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, Milica Kadović Đorojević, je istakla da taj resor u kontinuitetu sprovodi aktivnosti, sa ciljem ostvarivanja utvrđenih prioriteta i ciljeva u zaštiti i valorizaciji kulturne baštine, a koje daju odgovor na brojne uticaje i izazove savremenog doba.

Ona je poručila da Ministarstvo nastavlja sa ispunjenjem strateškog cilja namijenjenog promociji i razvoju kreativnog sektora i kreativnih industrija u Crnoj Gori kao generatora ekonomskog razvoja i potencijala za pozicioniranje crnogorske kulture na regionalnom i međunarodnom nivou.

„Ubijedjena sam da će ovaj prostor ubuduće biti regionalni centar kreativnosti i umjetnosti, te da će biti pozitivna smjernica za dalje unaprjeđenje sektora kulture u cjelosti“, istakla je Kadović Đorojević.

 

Secções editoriais:

Autor