​Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Promocija kulture inovacija i podrška saradnji između aktera u oblasti istraživanja, obrazovanja i inovacija

24/06/2021 - 17:11
News stories

Konferencija EU INO NET PROJEKTA

Zavrsna konferencija projekta INO NET  pod nazivom „Promocija kulture inovacija i podrška saradnji između aktera u oblasti istraživanja, obrazovanja i inovacija“ pokazala je da se “u Crnoj Gori  stekao momentum da se povezuju sistemi inovacije i da se investira u ljudski kapital, kako bi se se razvila infrastuktura za inovacije.“

Ovaj EU projekat, pokazao je važnost saradnje svih aktera inovacionog ekosistema, povezivanja naučno-istraživačke zajednice i privatnog sektora, kao i uspostavljanja efikasnih savjetodavnih mehanizama u oblasti intelektualne svojine, kazala je  Milena Lipovina-Božović, državna sekretarka Ministarstva ekonomskog razvoja u Vladi Crne Gore.   

Lipovina-Božović je istakla da se značaj ovog projekta ogleda se kroz doprinos razvoju inovativnosti crnogorske privrede, dodatnim motivisanjem malih i srednjih preduzeća, kao i ostalih inovativnih aktera, da zaštite svoju intelektualnu svojinu u skladu sa zahtjevima Unije.

Otvarajući konferenciju šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, Herman Špic je  rekao kako su proteklih godina inovacije dobile veći značaj u ekonomskom sektoru. U Crnoj Gori inovacije su prepoznate kao glavni pokretač ekonomskog razvoja zemlje.

„Sve to doprinosi razvoju kreativnosti i produktivnosti i dovodi do toga da se proširi baza za proizvodnju. Ono što treba se se uradi u sljedećem periodu je ohrabrivanje okruženja za kreiranje novih biznisa, promocija malih i srednjih preduzeća i ohrabrivanje inovacija uopšte“, kazao je Špic.

Špic je poručio da će EU nastaviti da pruža podršku privatnom sektoru, njegovim kapacitetima kao i preduzetnicima.

„Ne možemo se suočiti sa izazovima bez jakog i zdravog privatnog sektora, Crna Gora sada treba da se fokusira na jačanje konkurentnosti i otvaranju otvaranje novih radnih mjesta. Uvjeravam vas da EU stoji na vašoj strani i da će pružiti podršku Crnoj Gori na ovom putu“, zaključio jd Špic.

Konrad Nierubiec, direktor INO NET projekta kazao je da je globalna pandemija potvrdila da su inovacije i istraživanje i dalje stubovi EU. Prema njegovim riječima rezultat projekta bio je i kreiranje i uspostavljanje informativne web stranice o pravima intelektualne svojine i implementaciji istih od strane inovativnih preduzeća.

 “Vjerujem da će servisi koji su razvijeni u projektu biti od koristi crnogorskim preduzećima da budu više inovativni i konkurentni na lokalnom i međunarodnom tržištu“, zaključio je on.

Ispred Ministarstva nauke, prosvjete, kulture i sporta učesnicima se obratio Goran Drobnjak,  i istakao da je uz podršku ovog projekta  za korisnike portala Naučna mreža organizovan veliki broj događaja namijenjenih predstavljanju novih sadržaja, ali i upotrebi samog portala.

„Projektom se promovišu inovacije i saradnja između obrazovanja, nauke i privrede, i unapređuju instrumenti za zaštitu prava intelektualne svojine. Za put ka EU važno je jačanje veze između akademske zajednice i privrede“, kazao je on.

Ovim programima, kako je istakao, sproveden je set aktivnosti koji ima za cilj razvoj novih ideja i servisa za dalji doprinos jačanju crnogorske ekonomije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial Sections:

Author