Европын Холбооноос Монгол Улсад суугаа Төлөөлөгчийн газар

Хайх

Хянан засах хэсгүүд ХАРУУЛ

Агуулгын төрөл ХАРУУЛ

Зохиогчийн мэдээлэл ХАРУУЛ

Өдрүүд ХАРУУЛ

 1. Видео
 2. Видео
 3. Видео

  International Day of Peace – 21 September

 4. Видео

  ECHO World Humanitarian Day

  Animation on the 4 humanitarian principles

  Зохиогч: Strategic Communications - Publication date: 18/08/2016

 5. Видео

  Federica Mogherini presents the EU Global Strategy

 6. Видео
 7. Видео

  Federica Mogherini launches the EU Global Strategy