Delegation of the European Union to Mongolia

Түншүүд сайн сайхан ирээдүйн төлөө

06/07/2016 - 00:00
News

Европын Холбоо, гишүүн орнуудынхаа хамтаар Монгол Улстай уламжлалт хамтын ажиллагаанаас хавьгүй илүү улам ойртон дотносож буй харилцааг тоймлон харуулах товхимлыг хэвлүүлсэн байна.