Delegation of the European Union to Mongolia

Ази, Европын парламентын түншлэлийн 9-р уулзалт (AЕПТ9)

22/04/2016 - 00:00
ニュース

AЕПТ9 2016 оны 4-р сарын 21-22-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдлаа. Ази-Европын парламентын түншлэлийн (AЕПТ) уулзалт нь Ази-Европын түншлэлийн үйл явцын хэсэг юм.

AЕПТ9 2016 оны 4-р сарын 21-22-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдлаа. Ази-Европын парламентын түншлэлийн (AЕПТ) уулзалт нь Ази-Европын түншлэлийн үйл явцын хэсэг юм.

Парламент хоорондын харилцаа холбоо, парламентийн гишүүд хоорондын харилцан солилцоо, дипломат харилцааны форум болдог энэхүү уулзалт Ази, Европын улс орнууд, ард иргэдийн харилцан ойлголцлыг дэмжих зорилготой. AЕПТ-ийн уулзалт хоёр жил тутам, АСЕМ-ын Дээд хэмжээний уулзалтын өмнө Ази, Европт ээлжлэн болдог.

編集セクション:

作成者