Европын Холбооноос Монгол Улсад суугаа Төлөөлөгчийн газар

ЕХ-ны Монгол дахь Төлөөлөгчийн газрын тухай

12/05/2016 - 14:59
About us - structure and organisation

Европын Холбооны Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар - тэд юу хийдэг, тэдний зорилго, ажилтнууд

1991 оны 5-р сараас эхлэн ЕХ-ны Бээжин дэх Төлөөлөгчийн газар Европын Холбоог Монгол Улсад хавсран төлөөлж байна. Төлөөлөгчийн газар нь дипломат халдашгүй бүрэн эрхтэй ба Төлөөлөгчийн газрын Тэргүүн бүрэн эрхт элчин сайдын статустай.

Төлөөлөгчийн газар нь Монгол Улс, Европын Холбооны хоорондын албан ёсны харилцааны асуудлыг хариуцдаг. Төлөөлөгчийн газар нь ЕХ-той холбоотой аливаа асуудлаар ЕХ-ны гишүүн орнуудын дипломат төлөөлөгчийн газруудтай нягт хамтран ажилладаг.

Төлөөлөгчийн газар нь ЕХ ба Монгол Улсын эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнууд, мөн түүнчлэн Монголын бусад төлөөллийн хоорондын харилцаа холбооны гол цэг. Улаанбаатар хотноо элчин сайдын яамтай ЕХ-ны гишүүн долоон улс ээлжлэн ЕХ-г газар дээр нь төлөөлж байдаг. Энэхүү төлөөлөл зургаан сар тутамд ээлжлэн солигддог. Суурин бус төлөөлөл нь Монгол руу хийдэг байнгын  айлчлал, томилолтоор нөхөгдөж байдаг. Гэхдээ ЕХ-ны Төлөөлөгчийн газар гадаад худалдааны сурталчилгаа, консулын асуудал эрхэлдэггүй. Эдгээр асуудлыг уламжлал ёсоор ЕХ-ны гишүүн орнуудын элчин сайдын яамд, аль эсвэл үндэсний аялал жуулчлалын газар нь хариуцдаг.

Төлөөлөгчийн газар нь харилцаа холбооны өндөр хөгжлийн тусламжтайгаар улс төр, эдийн засаг, хөгжлийн асуудалтай холбоотой чухал мэдээллүүдээр Европын Холбоог цаг алдалгүй хангадаг, ингэснээр Монголтой хөгжүүлж буй хоёр талт хамтын ажиллагаагаанд ихээхэн түлхэц болж өгдөг. Монгол Улстай хөгжүүлж буй хамтын ажиллагааны ач холбогдлыг харгалзан  Комиссоос Төлөөлөгчийн газартаа Монголтой харилцах, ЕХ ба Монголын хоорондын харилцааны асуудлыг хариуцдаг тусгайлсан хэд хэдэн орон тоог бий болгосон.

Дараагийн алхам болгож, Улаанбаатар хотноо Хамтын ажиллагааны газраа байгуулсан. 2006 оны 6-р сард албан ёсоор үүд хаалгаа нээсэн тус газрын үүрэг нь Монгол Улс, Бээжин дэх Төлөөлөгчийн газрын хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, ЕХ болон түүний Монголд явуулж буй үйл ажиллагааны талаархи мэдээллийг Монголчуудад илүү сайн хүргэхэд оршино.

Welcome letter from the Ambassador

Европын Холбоо болон ЕХ, Монголын харилцааны талаар хүртээмжтэй, чанартай, сүүлийн үеийн мэдээллээр та бүхнийг хангах зорилго бүхий манай вэб хуудсанд тавтай морилно уу.

ЕХ, Монгол Улсын харилцаа 1989 оноос хойш эерэг бөгөөд цогц байдлаар хөгжиж ирсэн. ЕХ нь Монгол Улсыг чухал түнш гэж үздэг ба тус улсад үндэсний болон бүс нутгийн хамтын ажиллагааны үйл ажиллагааг явуулж байна. Улс төрийн дээд түвшний харилцаа нь ЕХ, Монголын удирдлагуудын хоорондын уулзалт болон ЕХ-Монголын Хамтарсан Хороогоор дамжин хэрэгждэг. Монгол Улс 2016 оны 7-р сард Улаанбаатар хотноо АСЕМ-ын дээд түвшний уулзалтыг зохион байгуулахад ЕХ идэвхтэй дэмжиж ажиллалаа.

АСЕМ-ийн 2016 оны дээд түвшний уулзалтын хүрээнд Европын Зөвлөлийн Ерөнхийлөгч Дональд Туск, Европын Комиссын Ерөнхийлөгч Жан Клод Юнкер, ЕХ-ны Дээд төлөөлөгч/Дэд ерөнхийлөгч Федерика Могерини нар Монголд айлчилсан ба Ерөнхийлөгч Элбэгдорж, Ерөнхий сайд Эрдэнэбат нартай уулзсан.

2013 онд гарын үсэг зурсан Түншлэл хамтын ажиллагааны хэлэлцээр нь бидний харилцаа улс төр, худалдаа, боловсрол гээд олон салбарт өргөжин гүнзгийрснийг илэрхийлж байна. Уг хэлэлцээр нь мөн бидний цаашдын харилцааны үндэс суурь болж байна.

ЕХ-ны хөгжлийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн санхүүжилт 2014-2020 онд 65 сая евро болж, өөрөөр хэлбэл 100%-иар нэмэгдэнэ. 2014 оны байдлаар Монгол Улс ЕХ-ны зах зээлд бараа бүтээгдэхүүнээ татваргүй, аль эсвэл бага хэмжээний татвартайгаар гаргах боломж олгодог шинэчлэгдсэн Хөнгөлөлтийн Ерөнхий Системд (GSP+) хамрагдсан байна. Монгол Улсын үндэсний хөгжлийн зорилгод нийцсэн хэд хэдэн төсөл, хөтөлбөрийг хоёр тал хамтран хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал, Монгол Улсын стандарт, зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, мэргэжлийн боловсрол сургалтыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх төслүүдийг онцлон нэрлэж болно.

Хамтын ажиллагааны боломж улам бүр нэмэгдсээр байна. ЕХ-нд хандах Монгол Улсын сонирхол, Монгол руу чиглэх ЕХ-ны сонирхол, төлөөлөл эн зэрэгцэн байнга өсөн нэмэгдэж байгааг харахад таатай байна. Монголын Засгийн Газар европын холбогдох норм, стандартыг Монголд нутагшуулах сонирхолтой байгаагаа харуулсанд бахархаж байна. Энэ нь ирээдүйд улам бүр ойртох хамтын ажиллагааны бат бөх суурийг тавьж өгөх болно.

Энэхүү вэб хуудас маань ЕХ-Монголын харилцааг илүү сайн ойлгуулахад тус дөхөм болох төдийгүй бидний харилцааны өргөн агуулга бүхий асуудлуудаар мэдээлэл сайтай яриа хэлэлцүүлэг өрнүүлэх үндэс суурь болно хэмээн найдаж байна.

Ханс Дийтмар Швайсгут

Европын Холбооноос Монгол Улсад суугаа Элчин сайд

Languages:
Хянан засах хэсгүүд: