Европын Холбооноос Монгол Улсад суугаа Төлөөлөгчийн газар

CNN interview: Mogherini on US President elected Trump

09/11/2016 - 10:21
Видео

Хянан засах хэсгүүд: