Delegation of the European Union to the Republic of Moldova

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 11

Tuyên bố chung của Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh và Tổng thư ký của Hội đồng châu Âu vào Ngày châu Âu và thế giới chống lại án tử hình.

Các khoản viện trợ có thể được trao như những khoản tài trợ không hoàn lại dành cho các nước thứ ba tham gia vào các hoạt động trợ giúp bên ngoài khối. Các khoản viện trợ được quản lý thông qua EuropeAid (DEVCO) hoặc DG Near, EEAS không quản lý bất cứ khoản viện trợ nào.

Chương trình Thực tập về Sách Xanh đem cơ hội thực tập hưởng lương trong 5 tháng tại Ủy ban châu Âu hoặc tại một số cơ quan thực thi thuộc các Cơ quan châu Âu như Cơ quan Đối ngoại châu Âu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 hoặc ngày 1 tháng 10.

Pages