Delegation of the European Union to the Republic of Moldova

EEAS RSS Feeds

Displaying 11 - 20 of 2056

03/01/2021 - Blog del AR/VP - En 2021, queremos dar un nuevo impulso a la asociación entre la Unión Europea y África. Sin embargo, esta asociación no debe limitarse a la esfera económica o política: la cultura y los intercambios culturales deben convertirse en elementos esenciales.

3.1.2021 – Blog dell'AR/VP – Nel 2021 vogliamo imprimere un nuovo slancio al partenariato tra l'Unione europea e l'Africa. Tale partenariato non deve tuttavia limitarsi alla sfera economica o politica: la cultura e gli scambi culturali devono diventarne una componente essenziale.

03/01/2021 – HR/VP blog – Nous voulons donner en 2021 un nouvel élan au partenariat entre l’Union européenne et l’Afrique. Celui-ci ne doit cependant pas se situer seulement sur le terrain économique ou politique : la culture et les échanges culturels doivent en devenir un élément essentiel.

 

The European Commission has approved the disbursement of €5 million in budget support assistance to help the delivery of reforms in the police sector in the Republic of Moldova.

Comisia Europeană a aprobat transferul a 5 milioane de euro drept asistență de suport bugetar pentru realizarea reformelor în Sectorul Poliției din Republica Moldova.

Европейская комиссия утвердила выделение 5 миллионов евро в поддержку бюджета с целью проведения реформ в полиции в Республике Молдова.

Languages:

34 ventilators for patients with severe COVID-19 in need of assisted breathing and 41 patient monitors have been delivered to the Republic of Moldova. This essential medical equipment has arrived in the country thanks to the financial and technical support of the European Union and of the World Health Organization within the EU "Solidarity for Health" initiative to combat the COVID-19 pandemic in the Eastern Partnership countries.

34 aparate de ventilare pulmonară pentru pacienții cu COVID-19 în stare gravă, care necesită respirație asistată și 41 monitoare pentru pacienți au fost livrate în Republica Moldova. Echipamentul medical esențial a ajuns în țară grație sprijinului financiar și tehnic al Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății în cadrul inițiativei UE „Solidari pentru Sănătate” de combatere a pandemiei COVID-19 în țările Parteneriatului Estic.

34 аппарата ИВЛ для пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии, нуждающихся в поддержке дыхания, и 41 мониторов для пациентов прибыли в Республику Молдова. Важное медицинское оборудование поступило в страну благодаря финансовой и технической поддержке Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения в рамках инициативы ЕС «Солидарность во имя здоровья» для борьбы с пандемией COVID-19 в странах Восточного Партнёрства.

Languages:

Pages