Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova

EEAS RSS Feeds

Displaying 61 - 70 of 1743

La tortura niega la dignidad del ser humano. Sus víctimas sufren heridas visibles e invisibles. Y sigue siendo una terrible realidad hoy en día. En el Día Internacional en apoyo de las Víctimas de la Tortura, Josep Borrrell, el Alto Representante de la UE afirma: «En estos momentos en que en el mundo se están aunando esfuerzos para superar la pandemia de coronavirus, los derechos humanos deben seguir siendo el eje de nuestra batalla. En este día, damos voz a los cientos de miles de víctimas de torturas y a quienes aún están siendo torturados hoy.»

På Internationella solidaritetsdagen för tortyroffer hedrar vi offren för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling. I en tid då världen med gemensamma krafter försöker övervinna covid-19-pandemin måste mänskliga rättigheter fortfarande stå i centrum för vår kamp. Den här dagen ger vi röst åt de hundratusentals människor som fallit offer för tortyr och som fortfarande utsätts för tortyr idag.

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Συμπαράστασης στα Θύματα Βασανιστηρίων, αποτίουμε φόρο τιμής στα θύματα βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης. Σε μια εποχή όπου ο κόσμος ενώνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο του αγώνα μας. Την ημέρα αυτή, δίνουμε φωνή στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων και σε όσους εξακολουθούν να βασανίζονται σήμερα.

Starptautiskajā spīdzināšanas upuru atbalsta dienā mēs pieminam spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības upurus. Laikā, kad pasaule kopīgiem spēkiem cenšas pārvarēt koronavīrusa pandēmiju, cilvēktiesībām arī turpmāk ir jābūt mūsu cīņas centrā. Šajā dienā mēs dodam iespēju tikt sadzirdētiem simtiem tūkstošu to cilvēku, kuri ir bijuši spīdzināšanas upuri, kā arī tos, kuri vēl šodien tiek spīdzināti.

Fil-Jum Internazzjonali b’Appoġġ għall-Vittmi tat-Tortura, insellmu lill-vittmi tat-tortura u t-trattament krudili, inuman jew degradanti ieħor. Fi żmien meta d-dinja qed tgħaqqad l-isforzi biex tingħeleb il-pandemija tal-coronavirus, id-drittijiet tal-bniedem iridu jibqgħu fil-qalba tal-battalja tagħna. F’dan il-jum, nagħtu vuċi lill-mijiet ta’ eluf ta’ nies li kienu vittmi tat-tortura u dawk li għadhom ikunu ttorturati llum.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa na podporu obetí mučenia vyjadrujeme úctu obetiam mučenia a iného krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania. Zatiaľ čo svet spája sily proti pandémii koronavírusu, v centre nášho úsilia musia zostať ľudské práva. V tento deň odovzdávame slovo stovkám tisícov ľudí, ktorí sa stali obeťami mučenia a ešte aj dnes sú mu vystavení.

U příležitosti Mezinárodního dne na podporu obětí mučení vzdáváme hold obětem mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení. V době, kdy svět společně vyvíjí úsilí v boji proti pandemii koronaviru, nesmí být problematika lidských práv odsunuta do pozadí. V tento den propůjčujeme hlas stovkám tisíc lidí, kteří se stali obětí mučení v minulosti, i těch, kterým se to děje právě teď.

Op de Internationale Dag voor Steun aan Slachtoffers van Foltering staan we stil bij de slachtoffers van foltering en andere vormen van wrede, onmenselijke of vernederende behandeling. Op een moment dat de wereld de krachten bundelt om de coronapandemie te boven te komen, moeten mensenrechten centraal blijven staan in onze strijd. Vandaag geven we de honderdduizenden slachtoffers van foltering nu of in het verleden een stem.

Pages